Zpět

Výzva Hop On otevřena

27.01.2022

Soubory:

Cluster 2 Hop On Topics 2021.pdf

Evropská komise se rozhodla umožnit státům s nižší účastí ve společném evropském výzkumu připojení se k fungujícímu konsorciu. Tato možnost se otevřela prostřednictvím výzvy HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01 27. ledna 2022. Možnost připojit se platí pro projekty financované v rámci všech klastrů 2. pilíře Horizontu Evropa a nástroje Evropské rady pro inovace, EIC Pathfinder. Státy, kterých se výzva týká, jsou označované jako tzv. widening coutries, a patří 13 nově přistoupivších zemí Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, a dále pak Portugalsko, Řecko a 9 nejvzdálenějších EU regionů a všechny asociované státy k HE se stejně nízkou účastí. Přehled widening států je uveden na str. 9 v Pracovním programu pro rozšiřování účasti.

Pro Klastr 2 je možné připojit se do projektů vybraných v první (ukončené) HORIZON-CL2-2021 a druhé (probíhající) HORIZON-CL2-2022 výzvě. V každém tématu výzvy budou podpořena 2 až 3 vítězná konsorcia. Připojení se formou Hop On výzvy k některému z nich je podmíněno dvěma podmínkami:

  • Ve vítězném konsorciu není dosud účastník z widening země.
  • Konsorcium má podepsanou Grantovou dohodu a všichni členové souhlasí s připojením nového člena.

Evropská komise postupně zveřejňuje seznam projektů způsobilých pro nástroj Hop On. Seznam bude průběžně aktualizován v návaznosti na podpis grantových dohod. Každý projekt je možné ihned kontaktovat kliknutím na ikonku vpravo.

Složení konsorcií z první výzvy v Klastru 2 budou známa cca. v březnu 2022. Grantové dohody pro projekty podpořené v těchto tématech budou podepsány nejpozději do června 2022. První uzávěrka výzvy Hop On 20. dubna 2022 pravděpodobně nebude (pro klastr 2 ani pro další klastry) příliš relevantní, protože do tohoto termínu bude podepsáno pouze minimum grantových dohod. Druhá uzávěrka výzvy Hop On je 10. listopadu 2022, čas na projednání “naskočení” (právního) subjektu např. z ČR do konsorcia tedy potrvá od května do října 2022. Návrh do výzvy Hop On podá koordinátor stávajícího konsorcia za podmínky, že s účastí nového partnera všichni ostatní partneři souhlasí. Nově přistoupivší partner dostane v projektu samostatný úkol. V žádosti musí být odůvodněna jeho role ve výzkumu a inovacích, a vysvětlena jeho přidaná hodnota pro projekt. Projekt je podáván formou výzkumné a inovační akce (RIA).

Pro zájemce je přiložena tabulka s přehledem všech uzavřených témat Klastru 2. Přehled konsorcií, ve kterých nebude zastoupen partner z Widening země, a budou tudíž otevřená pro přistoupení, bude znám po vyhodnocení první výzvy a druhé výzvy Klastru 2, tj. v březnu, resp. září 2022.

Výzva Hop On na evropském portálu FTO

Více aktualit

Sociální a humanitní vědy a interdisciplinarita v Horizontu Evropa

19.07.2022

Irské instituce Enterprise Ireland a Irish Universities Association vydaly velmi zajímavý dokument o zapojení sociálních a humanitních věd do programu Horizontu Evropa. Dokument shrnuje výsledky diskuze, která proběhla 25. května 2022 v Dublinu mezi účastníky...

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví

12.07.2022

Evropská komise iniciuje vznik nové platformy, která by prohloubila evropskou spolupráci v oblasti digitalizace kulturního dědictví. Plánuje vytvořit Společný evropský cloud pro kulturní dědictví – European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH). Při...

EIT oznámil vítězný projekt na ustavení EIT Kultura & Kreativita

26.06.2022

Dne 23. června 2022 oznámil EIT, že vítězným týmem je "ICE- Innovation by Creative Economy”, který má 50 partnerů z 20 zemí a který koordinuje německá společnost Fraunhofer. Hlavním cílem v pořadí 9. znalostního a inovačního společenství EIT (KIC) je posílit a přeměnit...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky