Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

České výsledky v klastru 2 za rok 2023

09.01.2024

V pořadí třetí výzva Horizontu Evropa k předkládání projektů v oblasti sociálních a humanitních věd a výzkumu kulturního sektoru měla uzávěrku 14. března 2023. Program Horizont Evropa (2021–2027) otevírá pravidelně spolu s dalšími vědními okruhy i témata určená pro společenskovědní a humanitní výzkum, výzkum kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví, a ta jsou řazena do klastru 2 'Kultura, kreativita a inkluzivní společnost'.

Výsledky výzvy roku 2023 přinesly 76 nových celoevropských projektů se společenskovědním, humanitním či kulturně-kreativním zaměřením. Evropská komise a nezávislí odborníci vybírali z celkem 382 předložených projektů. České instituce se zapojily do 39 žádostí a v 10 z nich uspěly. Úspěšné české projekty získávají celkovou částku cca 2,7 milionů eur. Na procesu hodnocení se podíleli také dva hodnotitelé a jedna hodnotitelka z ČR. Následující přehled projektů je zpracován k 9.1. 2024.

V destinaci DEMOCRACY 2023 získalo financování celkem 24 evropských projektů. České instituce se účastní čtyř z nich:

V destinaci HERITAGE 2023 získalo financování celkem 24 evropských projektů. České subjekty se účastní tří z nich:

V destinaci TRANSFORMATIONS 2023 získalo financování celkem 28 evropských projektů. České instituce se účastní tří z nich:

Pro srovnání Česká stopa v klastru 2 ve výzvě 2022

Více aktualit

Účast na Festivalu občanské participace a deliberativní demokracie

21.02.2024

Chcete představit svůj projekt na podporu občanské participace na festivalu? Festival občanské participace a deliberativní demokracie otevřel výzvu k předkládání postupů a zdrojů pro zapojení občanů, které budou vystaveny na 5. ročníku Festivalu občanské participace a deliberativní...

Uzavření výzev Klastru 2 pro rok 2024

20.02.2024

Evropská komise zveřejnila počty návrhů projektů, které byly předloženy do výzvy Horizontu Evropa pro rok 2024 v Klastru 2 –  kultura, kreativita a inkluzivní společnost. Výzva se otevřela 4. října 2023 a uzavřela 7. února 2024. Témata se soustředila na výzkum demokracie...

Evropský projekt ARCHE se otevírá zájemcům

30.01.2024

ARCHE, Aliance pro výzkum kulturního dědictví v Evropě, je evropský projekt, který plánuje budoucí výzkumné priority pro oblast kulturního dědictví. Úkolem projektu ARCHE je navrhnout celoevropský přístup k výzkumu a inovacím kulturního dědictví. Jde o koordinační...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky