Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Integrace sociálních a humanitních věd do Horizontu 2020

05.12.2023

Soubory:

integration of social sciences and humanities in horizon-KI0323305ENN.pdf

V polovině listopadu byla zveřejněna závěrečná monitorovací zpráva o účasti sociálních a humanitních věd v programu Horizont 2020. Zpráva vychází z údajů za celé období programu (2014–2020), a představuje tak ucelený pohled na účast sociálních a humanitních věd v minulém rámcovém programu EU pro výzkum a inovace.

Začlenění společenských a humanitních věd do Horizontu 2020 bylo důležitým závazkem programu. Zpráva porovnává různé aspekty účasti: srovnává rozpočty určené pro partnery ze sociálněvědního a humanitního výzkumu, kvalitativní aspekty projektů, výkonnost příslušných oborů a také zastoupení zemí v roli účastníků nebo koordinátorů. Zpráva bude zároveň vodítkem při monitorování účasti sociálních a humanitních věd v současném programu Horizont Evropa (2021–2027).

Publikace je přiložena nebo je ke stažení na stránkách Úřadu pro publikace Evropské unie: Integration of social sciences and humanities in Horizon 2020. Participants, budgets and disciplines 2014 - 2020: final monitoring report

Více aktualit

Účast na Festivalu občanské participace a deliberativní demokracie

21.02.2024

Chcete představit svůj projekt na podporu občanské participace na festivalu? Festival občanské participace a deliberativní demokracie otevřel výzvu k předkládání postupů a zdrojů pro zapojení občanů, které budou vystaveny na 5. ročníku Festivalu občanské participace a deliberativní...

Uzavření výzev Klastru 2 pro rok 2024

20.02.2024

Evropská komise zveřejnila počty návrhů projektů, které byly předloženy do výzvy Horizontu Evropa pro rok 2024 v Klastru 2 –  kultura, kreativita a inkluzivní společnost. Výzva se otevřela 4. října 2023 a uzavřela 7. února 2024. Témata se soustředila na výzkum demokracie...

Evropský projekt ARCHE se otevírá zájemcům

30.01.2024

ARCHE, Aliance pro výzkum kulturního dědictví v Evropě, je evropský projekt, který plánuje budoucí výzkumné priority pro oblast kulturního dědictví. Úkolem projektu ARCHE je navrhnout celoevropský přístup k výzkumu a inovacím kulturního dědictví. Jde o koordinační...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky