Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Priority v ochraně kulturního dědictví na Ukrajině: EK hledá odborníky

04.04.2023

Ukrajinské kulturní dědictví nadále čelí hrozbě zničení a poškození.  Evropská komise se proto v nové výzvě obrací na odborníky pro kulturní dědictví. Mohou mít různé zaměření, od oblasti kultury, přes informační technologie, až k zemědělství. Seznam požadovaných expertíz je uveden v zadávací dokumentaci. Členy mohou být jednotlivci jmenovaní za svou osobu, jednotlivci jmenovaní ve veřejném zájmu a organizace. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 25. dubna 2023.

Nově ustanovená skupina bude mít 25 členů (včetně ukrajinských odborníků) a bude podvýborem stávající Odborné skupiny pro kulturní dědictví z roku 2019. Spolu s Komisí vypracuje podklady pro směřování podpory EU ukrajinskému kulturnímu dědictví, doporučení pro proces obnovy i prevenci.

Více informací a podání žádosti na stránkách Evropské komise

Více aktualit

Spuštěn portál podporující koordinátory z Widening zemí

17.07.2023

Wideraexperts.eu je bezplatný portál projektu NCP_WIDERA.NET, který usnadňuje propojení expertů s žadateli z Widening zemí připravujících návrhy projektů (jako koordinátor či vedoucí pracovního balíčku) do následujících výzev programu Horizont Evropa: Widening, ERA, všech...

Cestovní granty projektu NCP_WIDERA.NET na partnerská setkání / burzy HE

22.06.2023

Technologické centrum Praha (TC Praha) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o cestovní granty na podporu účasti českých subjektů na partnerských setkáních / burzách (brokerage / matchmaking events) klastrů Pilíře 2 programu Horizont Evropa. Granty v maximální výši 1 000 €...

Evropský informační den k výzvám klastru 2 pro rok 2024

05.09.2023

Program Horizont Evropa otevře 4. října 2023 nové výzvy v klastru pro Kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost. Přehled 28 otevřených témat je k dispozici zde na webu či přímo na portálu...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky