Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Výzvy 2023 pro společenské a humanitní vědy v Horizontu Evropa

28.02.2023

Program Horizont Evropa otevřel pro rok 2023 celkem 28 výzev zaměřených na výzkum kultury, kreativity a inkluzivní společnosti. Jde především o společenskovědní a humanitní výzkum, a výzkum a inovace kulturně kreativních oborů a kulturního dědictví. Předkládání návrhů projektů se uzavírá 14. března 2023. V seznamu jsou uvedena všechna otevřená témata pro rok 2023. Odkazy vedou na evropský portál pro finanční příležitosti a veřejné zakázky – FTO portal – rozcestník s podrobným zadáním výzvy, kam předkladatelé vkládají své návrhy a kde jsou posléze financované projekty zveřejněny.

Datum otevření výzev: 14. prosinec 2022, uzávěrka podávání projektů: 14. březen 2023

Destinace DEMOKRACIE

 • Odhalování zahraniční manipulace s informacemi a ochrana před vměšováním/Detecting, analysing and countering foreign information manipulation and interference HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-01
 • Potlačování informací ze strany státních orgánů jako příklad zahraniční interference/Developing a better understanding of information suppression by state authorities as an example of foreign information manipulation and interference HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-02
 • Nové přístupy v boji proti korupci a jiným nepatřičným vlivům na politické rozhodování/New approaches for combatting corruption and other undue influences on political decision-making HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-03
 • Role emocí v demokracii/The emotional politics of democracies HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-04 
 • Klimatický imperativ a jeho dopady na demokratické vládnutí/The climate imperative and its impact on democratic governance HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-05
 • Demokratické vládnutí v období disruptivních změn společenské smlouvy/Democratic governance for times of disruptive changes to the social contract HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-06
 • Intersekcionalita a rovnost v deliberativním a participativním demokratickém prostoru/Intersectionality and equality in deliberative and participatory democratic spaces HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-07
 • Politické perspektivy pro Východní partnerství a západní Balkán/Political perspectives for the Eastern Neighbourhood and the Western Balkans HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-08

Destinace KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

 • Pokročilé technologie na dálkové monitorování kulturních památek a artefaktů/Advanced technologies for remote monitoring of heritage monuments and artefacts HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-01
 • Kulturní a kreativní průmysl pro udržitelnou změnu klimatu/Cultural and creative industries for a sustainable climate transition HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-02
 • Přezkoumání digitalizace kulturního dědictví/Re-visiting the digitisation of cultural heritage: What, how and why? HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-03
 • Proměny kulturního dědictví – být připraveni na změnu v jeho vnímání, ochraně a interpretaci/Cultural heritage in transformation – facing change with confidence HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-04
 • Kulturní turismus jako cesta k socioekonomickému rozvoji a tvorbě pracovních míst v zemědělských a vzdálených regionech/Fostering socio-economic development and job creation in rural and remote areas through cultural tourism HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-05
 • Evropský inovační videoherní průmysl/A world leading European video game innovation system HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-06
 • Umělecká výchova jako cesta ke kulturní vzdělanosti vedoucí k sociálnímu začlenění/Promoting cultural literacy through arts education to foster social inclusion HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-07
 • Kulturní a kreativní přístupy k genderově citlivému vzdělávání v oborech STEAM/Cultural and creative approaches for gender-responsive STEAM education HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08

Destinace SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÁ TRANSFORMACE

 • Práce na dálku a její ekonomické, sociální a prostorové dopady/Remote working arrangements and their economic, social and spatial effects HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-01
 • Nové indikátory pro udržitelnou hospodářskou politiku ('beyond GDP')/Towards sustainable economic policy paradigms HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-02
 • Globální nedostatek dovedností a talentovaná partnerství EU s třetími zeměmi/Global Shortages and Skill Partnerships HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-03
 • Přenos poznatků z výzkumu migrace do tvorby migrační politiky/Bridging the migration research to policy gap HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-04
 • Účinnost a efektivnost investic do vysoce kvalitního vzdělání a školení/Efficiency and effectiveness of investment in high-quality education and training HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-05
 • Dlouhodobé hodnocení nerovností ve vzdělávání, odborné přípravě a dosažených studijních úspěchů/Mapping of longitudinal data and assessment of inequalities in education, training and learning achievements HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-06
 • Zmapování a příčiny nedostatku dovedností a pracovních sil v EU/Tackling European skills and labour shortages HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-07
 • Integrovaná péče poskytující kvalitnější a dlouhodobé služby a překonávající regionální nerovnosti/Integrated care solutions leading to better quality, person-centred long-term care and overcoming territorial inequalities in their provision HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-08
 • Sociální nerovnosti v bydlení: udržitelné, inkluzivní a dostupné řešení/Addressing housing inequalities in a sustainable, inclusive and affordable way HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-09
 • Řešení nerovností v rámci zelené a digitální tranzice/Tackling inequalities in the green and digital transitions HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-10

 

Více aktualit

Příprava příštího rámcového programu EU pro výzkum a inovace

22.02.2024

Příští rámcový program EU pro výzkum je v současné době označován jako "FP10" (10th Framework Programme). Jeho název má být teprve stanoven. Bude zahájen v roce 2028 a předpokládá se, že bude trvat stejně jako současný Horizont Evropa sedm let, tedy do roku 2034....

Účast na Festivalu občanské participace a deliberativní demokracie

21.02.2024

Chcete představit svůj projekt na podporu občanské participace na festivalu? Festival občanské participace a deliberativní demokracie otevřel výzvu k předkládání postupů a zdrojů pro zapojení občanů, které budou vystaveny na 5. ročníku Festivalu občanské participace a deliberativní...

Uzavření výzev Klastru 2 pro rok 2024

20.02.2024

Evropská komise zveřejnila počty návrhů projektů, které byly předloženy do výzvy Horizontu Evropa pro rok 2024 v Klastru 2 –  kultura, kreativita a inkluzivní společnost. Výzva se otevřela 4. října 2023 a uzavřela 7. února 2024. Témata se soustředila na výzkum demokracie...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky