Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Science Europe uveřejnil zprávu o etice a integritě ve výzkumu v kontextu zapojování veřejnosti

03.01.2023

Zpráva Science Europe o etice a integritě ve výzkumu v kontextu zapojování veřejnosti je výsledkem workshopu na vysoké úrovni o ERA (High Level Workshop on ERA).

Workshop poskytl příležitost pro výzvy, které vyžadují důkladnou reflexi o propojování veřejného angažmá a výzkumné etiky a integrity ve třech specifických bodech:

  • Interakce s rozhodujícími orgány: politiky výzkumu, mechanismy umožňující výzkumníkům, rozhodujícím orgánům a tvůrcům politik porozumět vzájemným potřebám a očekáváním. 
  • V komunikaci s širším publikem: jak v době digitální komunikace podporovat odpovědný a mnohostranný dialog mezi výzkumnými pracovníky a širší veřejností.
  • Účast veřejnosti na výzkumu: jak zapojit občany do výzkumu eticky správným způsobem, který může zvýšit kvalitu a relevanci pro potřeby veřejnosti.

Zprávu si můžete stáhnout zde:

202212-se-high-level-workshop-report.pdf (scienceeurope.org)

Více aktualit

Nová publikace představuje projekty zabývající Vědou zabývající se změnou klimatu

03.01.2023

Evropská komise vydala brožuru nazvanou Science for Climate Action. EU research contribution to IPCC working group I on the physical science basis : understanding the changing climate, enabling effective response strategies Tato brožura vyzdvihuje a oceňuje přínos...

EU s Novým Zélandem uzavřela jednání o asociaci k programu Horizont Evropa

21.12.2022

Dne 20. prosince 2022 Evropská komise oznámila, že jednání o přidružení Nového Zélandu k programu Horizont Evropa byla úspěšně uzavřena. K podpisu dohody o přidružení by mělo dojít v roce 2023 a to až do dokončení všech nezbytných stvrzení na obou stranách. Komise...

Předsednictví ČR v Radě EU - politické dokumenty

07.12.2022

S blížícím se koncem 2. cyklu předsednictví ČR v Radě EU můžete nahlédnout do souboru politických dokumentů, které připravilo a vyjednalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu a které byly schváleny Radou...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky