ERA

ERA je zkratka pro Evropský výzkumný prostor. European Research Area. Snahou této iniciativy Evropské komise je vytvořit společný a jednotný prostor a bezhraniční trh pro výzkum, technologie a inovace po celé Evropské unii.

Koncepce ERA byla oficiálně spuštěna sdělením Evropské komise v lednu roku 2000 s názvem: Na cestě k Evropskému výzkumnému prostoru (Towards a European Research Area). V roce 2018 nastal proces revitalizace. V září 2020 byl vydán plán  s názvem Nový Evropský výzkumný prostor (A New European Research Area). 

Informace o ERA naleznete v anglickém jazyce na stránkách Evropské komise zde

#EUResearchArea

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky