Národní informační centrum pro evropský výzkum

ERA

ERA nebo také Evropský výzkumný prostor (angl. European Research Area).

Snahou této iniciativy Evropské komise je vytvořit

  • společný a jednotný prostor pro výzkum a inovace
  • bezhraniční trh pro výzkum,
  • technologie a inovace po celé Evropské unii,
  • synergie mezi EU a členskými státy pro společné zlepšování nastavení systému a politik výzkumu,
  • volný pohyb výzkumných pracovníků,
  • sdílení znalostí a inovací.

Koncepce ERA byla oficiálně spuštěna sdělením Evropské komise v lednu roku 2000 s názvem: Na cestě k Evropskému výzkumnému prostoru (Towards a European Research Area). V roce 2018 nastal proces revitalizace a v září 2020 vydala Evropská komise sdělení s názvem Nový Evropský výzkumný prostor (A New European Research Area).

 

Nová ERA podporuje

  • investice a reformy ve výzkumu a inovacích
  • růst trhu
  • posílení mobility výzkumníků a volnou výměnu znalostí a technologií
  • zlepšení přístupu k excelenci 

Informace o ERA naleznete v anglickém jazyce na stránkách Evropské komise zde

#EUResearchArea

Aktuality

Otevřené a nadcházející výzvy

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky