Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Nová publikace představuje projekty zabývající Vědou zabývající se změnou klimatu

03.01.2023

Evropská komise vydala brožuru nazvanou Science for Climate Action. EU research contribution to IPCC working group I on the physical science basis : understanding the changing climate, enabling effective response strategies

Tato brožura vyzdvihuje a oceňuje přínos projektů financovaných EU v posouvání hranic vědeckých poznatků a na těchto projektech je založena zpráva I. pracovní skupiny IPCC AR6 o fyzikální a vědecké podstatě změny klimatu. Uvádí příklady projektů financovaných z programu Horizont 2020 - rámcového programu EU pro výzkum a inovace -, které poskytují důkazní základnu pro provádění Pařížské dohody.

 Science for climate action - Publications Office of the EU (europa.eu)

Více aktualit

Návrhy 10 nových evropských partnerství

03.10.2023

Evropská komise zveřejnila 10 kandidátů na nová evropská partnerství. Jsou zaměřena na oblasti jako jsou kulturní dědictví, solární fotovoltaika, textilní průmysl, nové materiály, lesnictví, virtuální světy, přeměna společnosti a její odolnost, zdraví mozku a další....

Science Europe uveřejnil zprávu o etice a integritě ve výzkumu v kontextu zapojování veřejnosti

03.01.2023

Zpráva Science Europe o etice a integritě ve výzkumu v kontextu zapojování veřejnosti je výsledkem workshopu na vysoké úrovni o ERA (High Level Workshop on ERA). Workshop poskytl příležitost pro výzvy, které vyžadují důkladnou reflexi o propojování veřejného angažmá...

EU s Novým Zélandem uzavřela jednání o asociaci k programu Horizont Evropa

21.12.2022

Dne 20. prosince 2022 Evropská komise oznámila, že jednání o přidružení Nového Zélandu k programu Horizont Evropa byla úspěšně uzavřena. K podpisu dohody o přidružení by mělo dojít v roce 2023 a to až do dokončení všech nezbytných stvrzení na obou stranách. Komise...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034