Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Návrhy 10 nových evropských partnerství

03.10.2023

Soubory:

ec_rtd_candidate-list-european-partnerships.pdf

Evropská komise zveřejnila 10 kandidátů na nová evropská partnerství. Jsou zaměřena na oblasti jako jsou kulturní dědictví, solární fotovoltaika, textilní průmysl, nové materiály, lesnictví, virtuální světy, přeměna společnosti a její odolnost, zdraví mozku a další. 

Portfolio navrhovaných partnerství bude v nadcházejících měsících projednáno s členskými státy a přidruženými zeměmi. Jejich výčet se tedy může změnit. Konečný seznam bude formalizován přijetím Strategického plánu na období 2025–2027. Činnost partnerství by měla být zahájena během druhé poloviny programu Horizont Evropa, čili v období 2025 - 2027. 

Nová partnerství spadají do dvou z celkových třech dosavadních typů partnerství. Jedná se o tzv. společně programovaná partnerství (co-programmed) a společně financovaná partnerství (co-funded) známá dříve jako ERA-NETy. Tato nová partnerství budou fungovat současně se 49 již běžícími partnerstvími v Horizontu Evropa, 

Aktuální seznam kandidátských partnerství:

  • Brain Health;
  • Forests and Forestry for a Sustainable Future;
  • Innovative Materials for EU (I’M for EU);​
  • In-Orbit Demonstration and Validation;​
  • Raw Materials for the Green and Digital Transition​;
  • Resilient Cultural Heritage;
  • Social Transformations and Resilience;
  • Solar Photovoltaics;
  • Textiles of the Future;
  • Virtual Worlds.

Bližší informace o významu evropských partnerství coby nástroje pro řešení politických priorit EU se dozvíte zde a rovněž v souhrnném dokumentu Evropské komise k těmto kandidátským partnerstvím zde.

Pro podrobnosti k partnerstvím se obracejte na národní kontakty Horizontu Evropa.

Více aktualit

Nová publikace představuje projekty zabývající Vědou zabývající se změnou klimatu

03.01.2023

Evropská komise vydala brožuru nazvanou Science for Climate Action. EU research contribution to IPCC working group I on the physical science basis : understanding the changing climate, enabling effective response strategies Tato brožura vyzdvihuje a oceňuje přínos...

Science Europe uveřejnil zprávu o etice a integritě ve výzkumu v kontextu zapojování veřejnosti

03.01.2023

Zpráva Science Europe o etice a integritě ve výzkumu v kontextu zapojování veřejnosti je výsledkem workshopu na vysoké úrovni o ERA (High Level Workshop on ERA). Workshop poskytl příležitost pro výzvy, které vyžadují důkladnou reflexi o propojování veřejného angažmá...

EU s Novým Zélandem uzavřela jednání o asociaci k programu Horizont Evropa

21.12.2022

Dne 20. prosince 2022 Evropská komise oznámila, že jednání o přidružení Nového Zélandu k programu Horizont Evropa byla úspěšně uzavřena. K podpisu dohody o přidružení by mělo dojít v roce 2023 a to až do dokončení všech nezbytných stvrzení na obou stranách. Komise...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034