Národní informační centrum pro evropský výzkum

Klastr 4 - digitalizace, průmysl a vesmír

Digitalizace a rozvoj technologií, včetně vesmírných, rozhodujícím způsobem ovlivňují všechny ekonomické sektory a celou společnost. Jsou základem transformace průmyslové výroby a vzniku nových výrobků a služeb, které zásadním způsobem ovlivňují způsob našeho života a jsou klíčem budoucího udržitelného rozvoje.  Hlavní strategické priority Klastru 4 jsou:

  • Transformace evropského průmyslu zajišťující čistou, klimaticky neutrální, oběhovou a konkurenceschopnou ekonomiku
  • Zajištění (posílení) vedoucího postavení a strategické autonomie Evropy v klíčových technologiích
  • Rozvoj technologií a inovací, které slouží občanům

Očekávané dopady této části druhého pilíře programu Horizont Evropa se promítají do 6 oblastí pracovního programu (tzv. Destinations

  1.  Achieving global leadership in climate-neutral, circular and digitised digital value chains
  2. Achieving technological leadership for Europe’s open strategic autonomy in raw materials, chemicals and innovative materials
  3. World leading data and computing technologies
  4. Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal
  5. Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data
  6. A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies

Pro oblast průmyslu jsou relevantní především oblasti 1 a 2, pro olast Digitalizace oblasti 3 a 4 a pro oblast vesmír oblast 5. Oblast 6 je více průřezová, nicméně orientovaná na problematiku digitalizace a průmyslu.

 

Základní informace o programu Horizont Evropa najdete na stránce EK, o Klastru 4 konkrétně zde.

 

 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034