Národní informační centrum pro evropský výzkum

Evropské inovační ekosystémy

Evropské inovační ekosystémy (EIE) jsou druhou součástí pilíře Inovativní Evropa. Hlavním cílem této části je zlepšovat fungování inovačního prostředí napříč EU tak, aby poskytovalo efektivní podporu výzkumným pracovníkům i podnikatelům zabývajícím se inovacemi. Usiluje proto o stimulaci spolupráce, vytváření sítí a výměnu znalostí mezi aktéry, kteří nabízejí podporu inovátorům, a to na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni. Zaměřuje se na všechny druhy inovací a všechny inovátory napříč EU, kromě inovací v podnicích i na sociální inovace a inovace ve veřejném sektoru. Činnosti podporované v oblasti EIE doplňují aktivity nástrojů EIC a Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).

 

Pracovní program EIE je rozdělen do dvou hlavních částí (Destinations):

  • CONNECT - rozvoj propojeného a inkluzivního inovačního ekosystému v Evropě a posílení spolupráce mezi aktéry inovačního ekosystému za účelem zkvalitnění podpory inovačních podniků
  • INNOVSMES - financování evropského partnerství Inovativní MSP (Eurostars 3)

EIE rovněž podporuje aktivity EIC Fora sdružujícího aktéry inovačního ekosystému za účelem zefektivnění toku informací a koordinace aktivit na evropské, národní a regionální úrovni. EIC Forum slouží rovněž jako "rozhraní" mezi EIC, EIT a dalšími relevantními částmi pilířů Horizontu Evropa.

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky