Národní informační centrum pro evropský výzkum

Jako vědecká a znalostní služba Evropské komise poskytuje Společné výzkumné středisko (Joint Reseach Centre – JRC) nezávislou odbornou vědeckou a technickou podporu politikám EU. Její sídlo je v Bruselu a JRC disponuje výzkumnými pracovišti v pěti členských státech: Geel (Belgie), Ispra (Itálie), Karlsruhe (Německo), Petten (Nizozemsko) a Sevilla (Španělsko). Vědci mohou využít možnost přístupu k mnoha zařízením a laboratořím JRC prostřednictvím dohod o spolupráci a JRC se také podílí na školení mladých vědců. Může se také účastnit jako partner ve výzvách k předkládání návrhů projektů v RP Horizont Evropa. JRC rovněž spolupracuje s odděleními politik v celé EK na provozování šesti znalostních center (Knowledge Centres), která sdružují odborné znalosti a pomáhají tvůrcům politik porozumět a transparentně a cíleně využívat nejnovější vědecká zjištění. 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034