Zpět

Výzvy Horizontu Evropa s podporou třetích stran ve formě grantů (kaskádové financování)

25.10.2021

Soubory:

FSTP_topics_HE_all_workprogrammes.xlsx

Obdobně jako v projektech financovaných z programu Horizontu 2020 (v prioritě ICT) se i v Horizontu Evropa vyskytuje tzv. kaskádové financování, kde příjemce podpory, tj. projektové konsorcium, vyhlásí v průběhu realizace projektu vlastní výzvy k podávání návrhů. Oprávněnými žadateli jsou převážně jednotlivé malé a střední podniky. Jedná se o grantové částky obvykle do 100 tisíc € a experimenty s dobou realizace menší než 1 rok. Tato finanční podpora "třetích stran" formou grantů je označována též jako "Financial support to third countries (FSTP)" a řídí se pravidly Přílohy B Obecných příloh k pracovním programům.

V přiloze vám nabízíme ke stažení přehled témat výzev Klastrů 1 až 6 druhého pilíře Horizontu Evropa, u kterých Evropská komise požaduje implementaci tohoto FSTP mechanismu.

 

Konsorcia, která získají financování v těchto tématech, budou při realizaci projektů otevírat vlastní "mikrovýzvy", tzv. open calls. 

 

Tyto otevřené výzvy z již běžících projektů Horizontu 2020 jsou zveřejňovány na k tomu určené stránce Funding & Tenders portálu a na webových stránkách jednotlivých projektů, tj. poskytovatelů. 

 

FSTP mechanismus se vyskytuje i v dalších pilířích Horizontu Evropa, ač v menší míře.

Pro více informací kontaktujte Lenku Švejcarovou a Petra Pracnu, NCP pro Klastr 4.

Více aktualit

Novinky z výzev ERA-NET v roce 2022

29.06.2022

Do výzvy ERA-NET Cofund M-ERA roku 2022 s plánovanou finanční alokaci 25 mil. €, která měla uzávěrku 15. června 2022, bylo podáno 289 projektových návrhů (pre-proposals) se 1364 účastníky ze 30 zemí. Čeští žadatelé jsou partnery celkem...

Projekty z výzev Klastru 4 roku 2021 způsobilé pro výzvu nástroje Hop On

28.06.2022

Evropská komise doplnila na portálu FTO projekty způsobilé pro nástroj Hop On Facility, tedy konsorcia projektů RIA, která nemají partnera  z tzv. widening zemí. Z celkového počtu 121 jich je zatím 29 z výzev Klastru 4 roku 2021 (Digital, Industry and Space)....

Poslední výzvy Klastru 4 pro rok 2022 jsou nyní otevřeny

28.06.2022

Dne 16. června byly otevřeny k podávání návrhů poslední výzvy Klastru 4 z pracovního programu pro rok 2021-2022.   Jedná se o celkem deset témat zaměřených na technologie umělé inteligence, data, robotiku a na výzkum 2D materiálů. Uzávěrka je 16. listopadu v 17:00...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky