Národní informační centrum pro evropský výzkum

Poptávky a nabídky institucí

Dvě desítky partnerů se představily na burze partnerů v Bruselu - stáhněte si jejich prezentace

17. 6. 2024

Dne 13. června proběhla v Bruselu partnerská burza k výzvám Klastru 3 s uzávěrkou 20. listopadu. V přiloženém souboru naleznete nabídky různých prezentujících organizací, které mají zájem účastnit se připravovaných projektů do výzev Klastru 3, nebo projekty i koordinovat.  Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme s...

Izraelská firma chce spolupracovat hned ve 3 tématech výzev 2024

30. 5. 2024

Společnost Ciconia z Izraele nabízí svou expertizu v oblasti dronů - jejich koordinace, minimalizace kolizí a vývoje systémů pro společné sdílení vzdušného prostředí mnoha UAV zařízeními současně. Ciconia je firma se zkušeností v rámcových programech a nyní se chystá k účasti v následujících tématech (nejen v nich)...

Univerzita v Klagenfurtu (Rakousko) má expertizu v robotice ve zdravotnictví

30. 5. 2024

Výzkumná skupina "Control of Networked Systems"  rakouské univerzity v Klagenfurtu nabízí expertizu v oblasti robotika ve zdravotnictví, i v jiných oborech.  V přiloženém souboru naleznete podrobnosti včetně kontaktů.  Tato nabídka spolupráce není vztažena ke konkrétní nadcházející výzvě, ale výzkumný tým...

Nabídka expertizy Slovinců do výzev CL4-2024-HUMAN-03-03 a CL5-2024-D6-01-08

30. 5. 2024

Slovinské akademické instituce nabízejí svou expertizu do dvou nadcházejících výzev v Klastru 4 a v Klastru 5. Jejich profily a kontakty jsou v příloze. HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03-03 -Digital Humanism - Putting people at the centre of the digital transformation (CSA) HORIZON-CL5-2024-D6-01-08 Improved...

Spolupráci ve výzvě "Large AI models" nabízí francouzská firma Metravib Engineering

25. 4. 2024

Metravib Engineering nabízí expertizu v oblastech jako např. robotic audio listening, automatic speech recognition, microphone array techniques, 3D automatic sound recognition a svou roli partnera v nadcházejících projektech do výzvy HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03-01: Advancing Large AI Models: Integration of New Data...

Slovenská cestovní agentura PELIKAN - nabídka implementace AI do e-commerce

19. 3. 2024

Slovenská společnost PELIKAN nabízí spolupráci v projektech připravovaných do výzev Klastru 4 (igitalisation Services for the Public HORIZON -CL4) a Klastru 6 (Systemic circular solutions for a sustainable tourism HORIZON-CL6). V příloze naleznete podrobnou nabídku včetně kontaktů.

Firma NEURXCORE vyvíjející AI procesory nabízí své služby partnerům do výzev Klastru 4

23. 1. 2024

Společnost Neurxcore nabízí svou expertizu konsorciím připravujícím projekty do aktuálních digitálních výzev Klastru 4. Firma vyvíjí AI procesory (neural processors for deep learning). Více podrobností včetně kontaktu naleznete v příloze.  Pro podporu spojenou s přípravou projektů Horizontu Evropa se můžete...

Francouzský koordinátor INRIA hledá partnery do projektu v robotice: etika, právo, dopad do farmacie a chemie

22. 1. 2024

INRIA, francouzský Národní institut pro výzkum digitálních technologií, připravuje v roli koordinátora projektový návrh do výzvy Novel paradigms and approaches, towards AI-powered robots– step change in functionality. HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-03. Výzva má uzávěrku 19. března.   INRIA hledá...

40 prezentací z Burzy partnerů k výzvám Klastru 4: "Open Source, Cloud-Edge-IoT, Software Engineering"

11. 1. 2024

Dne 4. prosince proběhla v Bruselu informační a matchmakingová akce zaměřená na podrobné představení 5 témat z nadcházejících výzev Klastru 4 s uzávěrkou 19. března. Připravujete-li projektové návrhy do těchto výzev, doporučujeme Vám poslechnou si v záznamu řečníky z Evropské...

Belgická firma DATAVILLAGE má zájem o zapojení do robotických výzev

21. 12. 2023

Datavillage hledá konsorcium do výzvy HORIZON-CL4-2024-DATA-01-01: AI-driven data operations and compliance technologies (AI, data and robotics partnership) (IA). Firma nabízí poskytnutí platformy pro řízení důvěrných dat, která velmi dobře odpovídá potřebám výše uvedené výzvy. Kontaktujte Datavillage přímo a nebo...

Švýcarská firma nabízí expertizu do výzev s robotikou

21. 12. 2023

Švýcarská společnost  Inveel má zájem zapojit se jako partner do konsorcia připravujícího projekt do výzvy HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-03: Novel paradigms and approaches, towards AI-powered robots, s uzávěrkou 19. března 2024. INVEEL se zabývá inovativními nanoelektrodovými technologiemi.  "Inveel...

Nabídka expertizy - využití laserového záření při zpracování materiálů

16. 10. 2023

Mezinárodní laserové centrum ze Slovenska MLC SK (ilc.sk) má zájem o zapojení se ve formě partnera do projektů připravovaných do následujích výzev. Podrobnosti včetně kontaktů naleznete v přiloženém souboru. Témata výzev: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-31: Pilot line(s) for 2D materials-based...

Německá průmyslová firma nabízí partnerství v projektech chystaných do výzvy 2024-TWIN-TRANSITION-01-05

16. 10. 2023

Velká průmyslová společnost ZIMMER-GROUP má zájem o spolupráci v projektech připravovaných do nadcházející výzvy Technologies/solutions to support circularity for manufacturing 2024-TWIN-TRANSITION-01-05.   V příloze naleznete jejich profil včetně kontaktů.  V případě potřeby konzultace k projektovým návrhům...

Nabídka expertizy do dvou výzev AI, data, robotika - Slovenští výzkumníci jako partneři

27. 9. 2023

Výzkumníci ze Slovenské technické univerzity, Materiálově-technologické fakulty se sídlem v Trnavě nabízí expertízu jako partneři do konsorcií, která budou podávat projektové návrhy do následujících témat ve výzvách roku 2024 TOPIC ID: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-03: Novel paradigms and approaches,...

Týmy ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě nabízejí svoji expertizu

11. 8. 2023

Dva týmy Slovenské technické univerzity zaměřené na problematiku strojového učení nabízejí svoji expertízu jako partneři do konsorcií, která budou podávat projektové návrhy do následujících témat ve výzvách roku 2024 HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-36 - Advanced biomaterials for the Health Care...

Tým ze Slovenské technické univerzity má zájem o angažmá ve 4 výzvách Klastru 3

2. 8. 2023

Výzkumná skupina MLgroup ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě nabízí svou expertizu hned do 4 témat nadcházejících výzev Klastru 3 zaměřených na biometriku, ostrahu hranic, analýzu drog, zlepšení policejní práce a vyšetřování.  Podrobné informace i kontaktní údaje naleznete v přiložených souborech...

Výzkumníci z IBM Research Europe nabízejí expertizu do výzvy "Explainable and robust AI"

31. 7. 2023

Výzkumný tým z IBM Research Europe v Curychu se zaměřuje na oblasti jako např. Computer Vision, LLMs, Explainable and Trustworthy AI, Conversational AI, Information Retrieval, Learning. V čele týmu je Mattia Rigotti, který hledá uplatnění v konsorciích připravujících projekty do výzev Klastru 4, například...

Dva podniky z Belgie hledají partnery do výzvy Fundamentals of Software Engineering

28. 7. 2023

Dvě belgické firmy připravují projekt pro výzvu HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-22: Fundamentals of Software Engineering. Jeden z nich se specializuje na vysoce přesná laserová řešení a v budoucím projektu chce testovat připravená řešení či nástroje; druhý se orientuje na vývoj softwaru a umělou...

Estonská firma GuardTime nabízí svou expertitzu

28. 7. 2023

Guardtime je společnost s více než 100 zaměstnanci a má zkušenosti v účasti v evropských grantových programech. Máte-li zájem o spolupráci s nimi v nadcházejících projektech do výzev Horizontu Evropa, Klastrů 3, 4 a 5, spojte se s nimi přes kontaktní údaje v příloze, nebo se obraťte na národní kontkaty. Guardtime is...

Koordinátor hledá partnery do výzvy Digitální Evropy "Boosting Digital Skills of young pupils, in particular girls"

14. 7. 2023

Partneři z Francie, Belgie a dalších zemí hledají spolupracovníky do projektu připravovaného do výzvy programu Digitální Evropa zaměřené na digitální vzdělávání žáků DIGITAL-2023-SKILLS-04-BOOSTINGDIGIT : Boosting Digital Skills of young pupils, in particular girls. Draft záměru projektu včetně kontaktů...

VOLVO hledá partnery pro spolupráci do "AI - robotics" výzvy r. 2024

12. 7. 2023

Společnost VOLVO, divize Construction Equipment & Services (off-road machinery), hledá partnery ke spolupráci v projektu připravovaném do výzvy HORIZON-CL4-2024-HUMAN-01-06: Explainable and Robust AI (AI Data and Robotics Partnership). Popis hledané expertizy, nástin záměru pro budoucí projekt i kontaktní...

Slovenští vědci z Národního centra robotiky mají zájem o partnerství ve výzvách r. 2024

18. 4. 2023

Tým vědců z Národního centra robotiky hledá partnery pro spolupráci v projektových návrzích chystaných do výzev Klastru 4 v roce 2024. Jedná se o 4 vybraná témata, viz níže. Team description: http://nacero.sk/members/ Expertise of the team: http://nacero.sk/members/ Our competencies: AGV,...

Najděte přes speciální "partner-search" platformu své budoucí maďarské spolupracovníky

27. 1. 2023

Na webových stránkách Budapešťské technologické a ekonomické univerzity (BME) je k dispozici nová platforma, která prezentuje zájem výzkumných týmů angažovat se v projektech připravovaných do nadcházejícícch výzev Horizontu Evropa, Klastru 4, 2023/2024. Kompletní přehled naleznete zde:...

Irský odborník na ETIKU hledá uplatnění v projektech z oblasti rozšířené reality

24. 1. 2023

Irský expert na "Ethical design of technological solutions, Ethics Management and research" má zájem připojit se do existujících konsorcií podávajících projekt do březnové výzvy  eXtended Reality for Industry 5.0.   Neváhejte se obrátit Lenku Švejcarovou pro zprostředkování více informací a kontaktů.  

Zapojení do projektů výzvy "2D materials of tomorrow"

24. 1. 2023

Belgičtí výzkumníci z Univerzity Lueven hledají existující konsorcium, které připravuje projekt do výzvy s březnovou uzávěrkou 2D materials of tomorrow. Připravujete projekt do této výzvy? Chcete tento výzkumný tým oslovit? Neváhejte se obrátit Lenku Švejcarovou pro zprostředkování kontaktů.  

Expertka na sociální aspekty v projektech Horizontu Evropa se zaměřením na robotiku a AI

24. 1. 2023

Profesorka z Finska se zkušenostmi z projektů Horizontu Evropa nabízí svou expertizu v oblasti "Social sciences and humanities" v kontextu AI technologií, dat a robotiky. Má zájem zapojit se do projektů připravovaných do výzvy Novel paradigms and approaches, towards AI-driven autonomous robots...

Nabídka expertizy v oblasti standardizace

24. 1. 2023

Vědec z holandské Univerzity v Delft má zájem být zapojen do projektů připravovaných do výzev "Boosting industrial symbiosis by standardisation" a "Pre-normative research and standardisation in industrial ecosystems." Expert se dlouhodobě věnuje lepšímu porozumění procesů, kterými jsou ustavovány standardy. V...

Irský expert z Univerzity v Galway - sustainable manufacturing, material recycling, renewable energy, computational modelling and digital twin, recovery of raw materials, wastewater treatment

16. 1. 2023

Odborník z irské Univerzity v Galway, pan Mimgming Tong, nabízí do nadcházejících výzev své uplatnění v oblastech sustainable manufacturing, material recycling, renewable energy, computational modelling, digital twin, recovery of raw materials, wastewater treatment. Předmětem jeho zájmu jsou především výzvy:...

Nabídka slovenské společnosti MEDIREX

16. 1. 2023

Slovenská společnost MEDIREX hledá konsorcium partnerů, ke kterým by se mohla připojit a zprostředkovat napojení výzkumu na oblast zdravotnictví. Podrobnou nabídku Medirexu naleznete v příloze včetně kontaktů. Předně preferují následující výzvy: HORIZON-CL4-2023-DATA-01-02: Integration of data...

Nabídka expertizy v oblasti sociálních aj. aspektů - AUDENCIA Business School

16. 1. 2023

Francouzská vysoká škola AUDENCIA Business School zkušená v projektech Horizontu 2020/ Horizontu Evropa nabízí expertizu (sociální aspekty, ekonomika a marketing, atd.) hned do několika výzev s uzávěrkou v březnu 2023. Všechny informace včetně kontaktu naleznete v příloze. • HUMAN 01-01 (RIA) –...

Francouzská firma nabízí expertizu do výzvy Efficient trustworthy AI - making the best of data

13. 12. 2022

Firma Adrianext zabývající se ID verifikací má zájem zapojit se jako partner do konsorcií projektů připravovaných do výzvy s uzávěrkou 29. března 2023 "Efficient trustworthy AI - making the best of data (AI, Data and Robotics Partnership)". Pro zprostředkování kontaktů se obraťte na Lenku Švejcarovou,...

Belgičané iThermAI hledají výrobní firmu, která má zájem o digitální dvojče výrobních procesů

15. 9. 2022

BELGICKÁ FIRMA HLEDÁ PARTNERY - VÝROBNÍ FIRMY -  DO ZAMÝŠLENÉHO KONSORCIA, SE KTERÝM CHCE VYTVOŘIT PROJEKTY DO NĚKTERÝCH Z BUDOUCÍCH VÝZEV HORIZONTU EVROPA. VÝROBNÍ FIRMA BY MĚLA UMOŽNIT NECHAT SI VYROBIT DIGITÁLNÍ DVOJČE K NĚKTERÉMU ZE SVÝCH VÝROBNÍCH STROJŮ ČI PROCESŮ. VÍCE INFORMACÍ A KONTAKTY NALEZNETE V TEXTU NÍŽE,...

Nabídka spolupráce v projektech připravovaných do výzvy AI for human empowerment

15. 9. 2022

Expert na oblas sociálních věd z izraelské univerzity v Haifě nabízí svou odbornost konsorciím, která připravují projekty do výzvy s listopadovou uzávěrkou "HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-01 AI for human empowerment (AI, Data and Robotics Partnership)". Jeho profil naleznete v přiloženém souboru, včetně kontaktů....

Francouzská firma SYSTRAN hledá různé partnery do projektu připravovaného do výzvy "AI, Data and Robotics for Industry optimisation (including production and services)"

31. 8. 2022

Francouzská společnost SYSTRAN s předchozí zkušeností s projekty Horizont 2020 hledá partnery do projektu připravovaného do výzvy HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-05. Předběžný popis konceptu projektu: Objectives: Develop a solution for the automatic production of multilingual...

Turecká výzkumná skupina má zájem o partnerství v projektu ve výzvě HORIZON-CL3-2022-CS-01-01

24. 8. 2022

Turecká výzkumná skupina z Kadir Has University, Research Center for Cyber Security and Critical Infrastructure Protection, CCIP má zájem o partnerství v projektu ve výzvě HORIZON-CL3-2022-CS-01-01, Improved monitoring of threats, intrusion detection and response in complex and heterogeneous digital systems...

Slovenská firma Panza Robotics hledá partnery do aktuálních výzev Klastru 4

22. 8. 2022

Společnost Panza Robotics ze Slovenska vyvíjí robotického psa, který je schopen pracovat v různých nebezpečných podmínkách a je použitelný v několika průmyslových odvětvích. Tým Panza Robotics připravuje projektový návrh do dvou následujících výzev Klastru 4 s listopadovými uzávěrkami a hledá partnery pro spolupráci...

Zapojte se do některého z 30 již běžících projektů Klastru 4 přes nový nástroj HOP ON

28. 6. 2022

České výzkumné organizace mají v Horizontu Evropa možnost připojit se do již běžících projektů. Jedná se o nástroj "HOP ON", k němuž naleznete více informací níže, případně nás kontaktujte. Nyní Vám nabízíme tabulku s aktuálním přehledem téměř 30 projektů z Klastru 4, v nichž se můžete ucházet o zapojení. Video...

Frauenhofer Portugalsko nabízí expertizu do výzvy "AI, Data and Robotics for Industry optimisation"

28. 6. 2022

Společnost Frauenhofer Portugaal AICOS hledá příležitost ke spolupráci s konsorcii, která připravují projektové návrhy do tématu v Klastru 4, Horizontu Evropa, s listopadovou uzávěrkou "AI, Data and Robotics for Industry optimisation (including production and services) (AI, Data and Robotics Partnership) (IA), HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-05...

Finský tým z University of Turku nabízí expertizu do výzvy "AI for human empowerment"

6. 6. 2022

Finská výzkumná skupina docenta Matti Mäntymäki zaměřená na digitální ekonomiku a společnost (University of Turku) hledá konsorcium, ke kterému by se připojila a podílela se na přípravě projektu do výzvy s listopadovou uzávěrkou  "AI for human empowerment" (HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-01).Nabízená expertiza: responsible...

Tým z Univerzity v Bologni chce být součástí projektu připravovaného do výzvy Cybersecurity - bezpečné HW a SW komponenty

6. 6. 2022

Výzkumný tým z Univerzity v Bologni nabízí svou expertizu evropským konsorciím připravujícím projekty do výzvy s listopadovou uzávěrkou a názvem "Trustworthy methodologies, tools and data security “by design” for dynamic testing of potentially vulnerable, insecure hardware and software components" (TOPIC ID:...

Telekomunikační firma ze Španělska hledá partnery do projektu zaměřeného na AI a média

6. 6. 2022

Společnost Optiva Media společně s jednou další organizací hledají partnery pro rozvíjení projektového záměru a přípravu návrhu do výzvy Horizontu Evropa. Firma nabízí AI řešení pro správu médií a analýzu obsahu. Záměr se týká modulární, rozšiřitelné platformy zahrnující klíčové AI nástroje potřebné...

Belgická firma hledá partnery do projektu "Mind4Machine" financovaného z Horizontu 2020, programu INNOSUP

26. 5. 2022

Belgická firma  iThermAI – Smart vision připravuje konsorcium za účelem podání žádosti o grant do výzvy vyhlášené projektem Mind4Machines.  Níže naleznete podrobné požadavky na zaměření firmy, kterou hledají. We need a manufacturing company in Europe. The application that we are thinking is...

Odborník na "network security" a "applied cryptography" z Trinity College v Dublinu nabízí svou expertizu

24. 5. 2022

Nezávislý expert s rozsáhlými zkušenostmi v oblastech Network Security, Applied Cryptography a specializující se na blockchainové technologie / DLT   nabízí svou expertizu konsorciím, která připravují projektové návrhy do výzev Horizontu Evropa. Seznam aktuálních publikací experta naleznete níže. Pokud...

Turecké centrum podpory pro Horizont Evropa nabízí spolupráci s tureckými organizacemi ve výzvě Border Management

19. 5. 2022

Turecké agentura TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) nabízí zájemcům z České republiky zprostředkování spolupráce s tureckými subjekty. Ti mají zájem o partnerství v konsorciích připravovaných do výzev Klastru 3 s uzávěrkami v listopadu 2022. Nabízená spolupráce se týká  pobřežních a...

Řecká společnost RW nabízí expertizu v managementu rizik, finančních a právních auditech

12. 5. 2022

Společnost RW z Řecka nabízí svou expertizu z oblasti managementu rizik a finančních aj. auditech. Firma by byla ráda přizvána do konsorcií připravujících projektové návrhy do témat Klastru 3 s uzávěrkou v listopadu 2022. Souhrn všech informací včetně kontaktních údajů naleznete v přiloženém pdf souboru....

Nabídka expertů z Boloňské univerzity - právní aspekty datové ekonomiky, jazykové technologie, AI a společnost

12. 5. 2022

Hned několik výzkumných skupin z Univerzity v Bologni nabízí svou expertízu do výzvy s listopadovou uzávěrkou "AI for human empowerment (AI, Data and Robotics Partnership)", RIA, HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-01. Týmy se zaměřují na oblasti:   Robotika   Zapojení společnosti...

Tým expertů na dálkový průzkum Země nabízí svou odbornost do výzvy zaměřené na 2D materiály

11. 5. 2022

Výzkumný tým z Boloňské univerzity má zájem o spolupráci s konsorcii připravujícími projektový návrh do výzvy Klastru 4, tématu "2D-material-based composites, coatings and foams (IA)", HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-20 s uzávěrkou 16. listopadu. Tým se zabývá dálkovým průzkumem Země a správou geoprostorových...

Výzkumná skupina z Boloňské univerzity nabízí expertizu v oblasti robotiky a výzkumu lidského chování

9. 5. 2022

Výzkumný tým z Univerzity v Bologni zaměřený na robotiku a studium lidských behaviorálních procesů ve stížených pracovních prostředích nabízí svou expertizu konsorciím, která připravují projektové návrhy do výzvy Horizontu Evropa, Klastru 4 s názvem Pushing the limit of physical intelligence and performance (RIA), ID HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-06....

Spolupracujte s lotyšskou společností TILDE zkušenou v horizontových projektech

5. 4. 2022

TILDE je mezinárodní jazyková technologická společnost, která zaměřuje své výzkumné a vývojové aktivity na vícejazyčné technologie zpracování dat. TILDE má zkušenosti s koordinací a řízením rozsáhlých evropských výzkumných a vývojových projektů spolufinancovaných Evropskou komisí. Profil, zkušenosti a...

Vědecký tým z Politecnica de Madrid nabízí expertizu do výzvy "Zdravotní a environmentální rizika nanomateriálů (Klastr 4, projekt RIA)

10. 3. 2022

Výzkumná skupina zaměřená na biomedicínskou informatiku z univerzity Plitecnica de Madrid, s úspěšnými projekty v Horizontu 2020, nabízí svou expertizu do výzvy  HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-35 Advanced characterisation methodologies to assess and predict the health and environmental risks of nanomaterials (RIA).   Oblasti...

Rumunská firma nabízí spolupráci v digitálních oblastech napříč výzvami Klastrů 4, 5 a 6

10. 3. 2022

Rumunská firma SIS zabývající se automatizací metod a nástrojů v průmyslu nabízí spolupráci v projektech Horizontu Evropa, především v Klastrech 4, 5 a 6.  Firma má zkušenosti s národními i mezinárodními výzkumnými projekty, Neváhejte kontaktovat paní Theodoru Mindra, jejíž kontakty naleznete níže. SIS has...

Týmy z Boloňské univerzity nabízejí svou expertizu - AI and decision making, Data prediction, Simulation, Responsible/ trustworthy AI

21. 2. 2022

Výzkumné týmy z Boloňské univerzity nabízejí svou expertizu hned v několika níže uvedených oblastech s cílem zapojit se do konsorcií připravujících projekty do tématu "HORIZON-CL4-2022-DATA-01-01 Methods for exploiting data and knowledge for extremely precise outcomes, reducing complexity and presenting insights"....

Nabídka spolupráce s maďarským týmem - motto "Industry 5.0 - bring back the human worker into the semi-automated systems"

26. 1. 2022

Vědecký tým v čele s dr. Tamásem Ruppertem z University of Pannonia (Maďarsko) je otevřen spolupráci v následujících výzkumných a aplikačních oblastech. Na webové stránce https://www.operator4.com/call-for-collaboration najdete všechny potřebné informace včetně kontaktních údajů. Human machine interface in...

Turecký koordinátor zahájeného MSCA projektu AI4LABOUR hledá partnera pro spolupráci

25. 1. 2022

Projekt AI4LABOUR (Reshaping labour force participation with Artificial Intelligence) je koordinován istanbulskou univerzitou Kadir Has University a získal financování z Horizontu 2020, z programu MSCA. Byl zahájen v listopadu 2021. Projektové konsorcium hledá partnera, který se bude podílet na několika činnostech...

Irská firma se zaměřením na AI se chce připojit do konsorcia ve výzvách Klastru 4

21. 1. 2022

Firma Smart PMO s širokým okruhem zájmů v celém druhém pilíři progarmu Horizont Evropa nabízí své služby konsorciím ve všech oblastech Klastru 4 s výjimkou Destination 5 (SPACE).  Podrobnější seznam témat, o která se zajímá,  naleznete v příloze. Pro podporu můžete kontaktovat národní kontakt pro Klastr 4  Petra...

Nabídka expertízy týmu z České zemědělské univerzity zaměřená na vybraná témata materiálového výzkumu ve výzvách roku 2022 RESILIENCE a DIGITAL-EMERGING

13. 1. 2022

Tým z Technické fakulty ČZU má zájem připojit se do projektového konsorcia v roli partnera a zajistit svými činnostmi např. vývoj, testování a charakterizaci vlákny vyztužených kompozitních materiálů. Ve výzvách Klastru 4 se zajímá o tyto výzvy a jejich témata HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE: témata 10. 11.12 13, 16, 19...

Maltský tým z oboru mikro- a nanoelektroniky hledá spolupráci ve výzvě Klastru 4 "Advanced multi-sensing systems"

13. 1. 2022

The Department of Micro and Nanoelectronics at the University of Malta focuses its research on smart microsystems for Internet of Things and Industry 4.0 applications. The Department’s expertise ranges from the development of wireless low-power multi-sensor networks to the design of MEMS/MOEMS sensors and interfacing ASICs....

Nabídka expertizy týmu z Politecnico di Milano do výzvy zaměřené na technologické a sociální inovace v oblasti dostupného bydlení

3. 1. 2022

Výzkumný tým zaměřený na aplikovanou environmentální fyziku a zkušení projektoví manažeři z italské univerzity Politecnico di Milano, Fakulty architektury a stavebního inženýrství, nabízejí svou expertizu do chystané výzvy Klastru 4 HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02-32: Social and affordable housing district demonstrator...

Makedonská firma zabývající se vývojem softwaru chce být partnerem v tématu "ICT innovation for manufacturing sustainability in SMEs - I4MS2"

14. 12. 2021

Makedonský start-up Marseco LTD zveřejňuje v přiloženém souboru svůj profil za účelem připojení se do konsorcií, která jsou nyní formována do témat Klastru 4, konkrétně do tématu zaměreného na digitalizaci SMEs "HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-06: ICT Innovation for Manufacturing Sustainability in SMEs (I4MS2) (Made...

Francouzská firma specializující se na plasmové technologie se chce připojit ke konsorciu partnerů do výzvy TWIN-TRANSITION

13. 12. 2021

Francouzská firma PLENESIS specializující se na plasmové technologie se chce připojit ke konsorciu partnerů do výzvy HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-16: Modular and hybrid heating technologies in steel production (Clean Steel Partnership) (IA). Podrobnější informace včetně kontaktních údajů naleznete v příloze....

Francouzský vědec nabízí expertizu v oblasti výzkumu 2D materiálů (výzva r. 2022 - Grafen - DIGITAL-EMERGING)

13. 12. 2021

Národní institut aplikovaných věd, Lyon, Francie, pracoviště INSA LYON / LGEF (Electrical Engineering and Ferroelectricity Labora), nabízí expertizu do výzvy Klastru 4 "CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02-18 / 2D materials-based devices and systems for energy storage and/or harvesting (RIA)". V přiloženém souboru najdete vědecké...

Chilská vysoká škola nabízí spolupráci v oblasti cirkulárního oběhu materiálů (výzva The New European Bauhaus)

3. 12. 2021

Vysoká škola z chilského města Vina del Mar nabízí spolupráci v oblasti využití materiálů a cirkulárního oběhu materiálů. Tamní vědecký tým má zájem o účast ve výzvách spojených s iniciativou Evropské komise The New European Bauhaus, především v tématu HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-10, The New European Bauhaus...

Nezisková organizace REPAIRABLY (SK) zkušená v Horizontu 2020 nabízí odbornou expertizu do výzvy CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-07

1. 12. 2021

Slovenská nezisková společnost REPAIRABLY má zájem o zapojení do projektů ve výzvě Klastru 4, v tématu HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-07 "Digital tools to support the engineering of a Circular Economy (Made in Europe Partnership) (RIA)" s uzávěrkou 30. března 2022 (link). 

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV nabízí expertizu do 10 témat z oblasti průmyslu a digitalizace

1. 12. 2021

Slovenský Ústav materiálov a mechaniky strojov (SAV) má zájem o zapojení do mezinárodních projektů připravovaných do níže uvedených témat z výzev Klastru 4 pro období r. 2022.  Neváhejte je kontaktovat. Podrobné informace naleznete v příloze.

Univerzita v Birminghamu hledá podniky do výzev s průmyslovou tématikou (robotická demontáž a renovace)

19. 11. 2021

Výzkumný tým z Univerzity v Birminghamu se v posledních letech intenzivně zabývá vývojem technologií pro robotickou demontáž. Nyní hledají partnery z Evropské unie činné v oblastech spojených s robotikou a renovacemi. Výzkumný tým  univerzity připravuje  projektový návrh do výzvy TWIN-TRANSITION v...

Izraelský tým hledá konsorcium do tématu výzvy Klastru 4 "Programovací nástroje pro rojovou inteligenci (RIA)"

16. 11. 2021

Výzkumný tým z izraelské společnosti GE Medical Systems Israel, Ltd., z divize Research, se zabývá oblastmi jako jsou: AI, distributed computing, embedded computing, video analytics, optimization. Spolupracují s dalšími divizemi firmy GE jako např.  Aviation, Power, Medical....

Airbus Cybersecurity France hledá pro doplnění konsorcia tři partnery

26. 8. 2021

Koordinátor návrhu projektu pro téma  CL5-D6-01-04 Cyber secure and resilient CCAM, Airbus Cybersecurity France, hledá pro doplnění konsorcia tři partnery:  an automative OEM a data service provider a logistic operator Více informací v příloze.

Doplnění konsorcia pro téma CL3-2021-CS-01-02 "Improved security in open-source and open-specification hardware for connected devices"

21. 10. 2021

Španělský koordinátor návrhu projektu, společnost IDENER, hledá pro doplnění konsorcia partnery - firmy. Projektový návrh je připravován do tématu výzvy Klastru 3 "Improved security in open-source and open-specification hardware for connected devices, HORIZON-CL3-2021-CS-01-02" s uzávěrkou 21. října 2021. Koordinátor má...

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV nabízí expertizu do témat RESILIENCE

10. 8. 2021

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV nabízí přehled témat, o která se zajímá ve výzvách Kastru 4 HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-01: Ensuring circularity of composite materials (RIA) HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-12: Safe- and sustainable-by-design metallic coatings...

Nabídka PROCENNE digital security

20. 8. 2021

Turecká společnost PROCENNE nabízí expertizu do tématu z oblasti digitální bezpečnosti HORIZON-CL3-2021-CS-01-04 Scalable privacy-preserving technologies for cross-border federated computation in Europe involving personal data. Více informací naleznete v příloze. 

Nabídka Univerzity Nottingham

9. 9. 2021

Univerzita Nottingham hledá partnera případně i koordinátora pro projektový návrh ve výzvě Klastru 4 roku 2021 s uzávěrkou 23. září 2021 v tématu HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-20: Antimicrobial, Antiviral, and Antifungal Nanocoatings (RIA). V případě zájmu o...

Koordinátor hledá firmy pro doplnění konsorcia

1. 10. 2021

Španělský koordinátor návrhu projektu, společnost IDENER, hledá pro doplnění konsorcia partnery - firmy. Projektový návrh je připravován do tématu výzvy Klastru 3 "Improved security in open-source and open-specification hardware for connected devices, HORIZON-CL3-2021-CS-01-02" s uzávěrkou...

Seeking industry partner for bias in AI call focusing on the labor market

29. 9. 2021

Katedra interdisciplinárních studií kultury Norského institutu vědy a technologií (NTNU) hledá partnera, který by se připojil k jejich konsorciu. V roli koordinátora připravují projektový návrh do výzvy zaměřené na boj s předsudky v kontextu rozmachu technologií...

Společnost G-FORCE (SK) nabízí expertizu do témat Klastru 4

2. 8. 2021

Společnost G-Force (SK) nabízí přehled témat, o která se zajímá ve výzvách Klastru 4. HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-17: Plastic waste as a circular carbon feedstock for industry (IA)HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-27: Innovation Radar, Tech Due Diligence and Venture Building for strategic Digital and Industrial...

Koordinátor hledá partnera

22. 9. 2021

Již ustavené projektové konsorcium v čele se španělským koordinátorem hledá do svého týmu partnera, který by vedl aktivity v oblasti komunikace, diseminace a exploatace výsledků projektu. Další rolí partnera bude příprava a provedení analýz v souvislosti s gendrovými aspekty napříč...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034