Národní informační centrum pro evropský výzkum

EIT RawMaterials

EIT RawMaterials přináší řešení na podporu konkurenceschopnosti, růstu a atraktivity evropského odvětví surovin prostřednictvím radikálních inovací, nových vzdělávacích postupů a řízeného podnikání. Jedná se o síť vysokých škol, podniků a výzkumných organizací. Partnerství bylo založeno v r. 2015.

 

Strategické cíle partnerství:

  • zabezpečení dodávek surovin: podpora spolupráce napříč celým hodnotovým řetězcem surovin s cílem vyvíjet udržitelná a efektivní řešení pro suroviny,
  • navrhování materiálních řešení: nabídka nových příležitostí při navrhování chytřejší řešení pro oběhové hospodářství a pro udržitelnou těžbu, zpracování a využití surovin jak z primárních, tak i ze
  • sekundárních zdrojů,
  • uzavírání materiálních smyček: uvádění materiálů do oběhu udržitelným způsobem, udržovat materiály v oběhu co nejdéle a minimalizovat odpad ve všech fázích.

Partnerství se zaměří na 6 znalostních a inovačních témat:

  1. průzkum a hodnocení zdrojů surovin
  2. těžba v náročných prostředích
  3. zvýšená účinnost zdrojů v minerálních a metalurgických procesech
  4. recyklace a optimalizace materiálového řetězce pro výrobky na konci životnosti
  5. substituce kritických a toxických materiálů ve výrobcích a pro optimalizovaný výkon
  6. navrhování výrobků a služeb pro oběhové hospodářství 

Webová stránka partnerství je zde. Kontakty v rámci Česka zprostředkuje inovační hub EIT RawMaterials spravovaný Jihomoravským inovačním centrem (JIC). Prezentaci s nabídkou služeb a relevantními kontakty ze dne 10. 3. 2021 si můžete prohlédnout zde (Blok 5).

Veškeré informace o příležitostech EIT RawMaterials najdete na stránkách JIC: https://www.jic.cz/eit-rawmaterials/

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky