Národní informační centrum pro evropský výzkum

Evropské partnerství Circular bio-based Europe

Evropské partnerství pro cirkulární bioekonomiku (Circular Bio-based Europe Joint Undertaking – CBE JU) ustavené podle článku 187 smlouvy o fungování EU bude přímým nástupcem Společného evropského podniku pro bioekonomický průmysl (Bio-based Industries Joint Undertaking – BBI JU). CBE JU je novým partnerstvím mezi EU a průmyslovým konsorciem Bio-based Industries (BIC), jehož cílem je napomoci, v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu, k plnění klimatických cílů EU.

CBE JU přispěje k vývoji a tržnímu uplatnění technologií, produktů a materiálů založených na udržitelném využití a konverzi biomasy, bude podporovat cirkulární přístupy při využití odpadu ze zemědělství, průmyslu a městského odpadu. Partnerství přispěje k rozvoji biorafinerií v evropských regionech. Více informací o návrhu partnerství CBE JU zde.

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky