Národní informační centrum pro evropský výzkum

Evropský železniční systém

Evropské partnerství zaměřené na transformaci evropského železničního systému je pokračovatelem společného podniku Shift2Rail. Jeho zaměřením je urychlení vývoje a zavádění inovativních technologií, zejména digitálních a automatizačních, s cílem dosáhnout výrazné transformace železničního systému a splnit cíle dohody Green Deal. Klíčovou rolí partnerství je rovněž podpora konkurenceschopnosti průmyslu a vedoucího postavení Evropy v oblasti technologií v železniční dopravě.

Webová stránka Shift2Rail https://shift2rail.org/ 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky