Národní informační centrum pro evropský výzkum

Evropské partnerství pro fotoniku

Fotonika (technologie využívající světelného záření) je zásadním stavebním kamenem digitální transfomace a zelené a zdravé budoucnosti Evropy. Toto partneství si klade za cíl zrychlení inovací v oboru, zabezpečení jeho technologické nezávislosti, zvyšování jeho konkurenceschopnosti a vytváření nových pracovních míst. Do roku 2030 chce zajistit vedoucí postavení evropského průmyslu v základních a vznikajích fotonických technologiích.  

Partnerem Evropské komise v implementaci tohoto společně programovaného partnerství je Evropská technologiocká platforma pro fotoniku - Photonics21.Tento typ implementace zmanená, že témata relevantní pro toto partnerství jsou součástí výzev Klastru 4, konkrétně Destination 1 a 4 (podrobněji zde).

Text strategické mapy tohoto partnerství najdete zde. Jeho aktivity velmi těsně navazují na priority institucionalizovaného partnerství Key Digital Technologies

  

 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky