Evropské partnerství pro fotoniku

Fotonika (technologie využívající světelného záření) je zásadním stavebním kamenem digitální transfomace a zelené a zdravé budoucnosti Evropy. Toto partneství si klade za cíl zrychlení inovací v oboru, zabezpečení jeho technologické nezávislosti, zvyšování jeho konkurenceschopnosti a vytváření nových pracovních míst. Do roku 2030 chce zajistit vedoucí postavení evropského průmyslu v základních a vznikajích fotonických technologiích.  

 

Partnerem Evropské komise v implementaci tohoto smluvního partnerství je Evropská technologiocká platforma pro fotoniku - Photonics21. Text návrhu partnerství z května 2020 najdete zde. Aktivity tohoto partnerství velm těsně navazují na priority vznikajícího institucionalizovaného partnerství Key Digital Technologies

  

 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky