Evropské partnerství Key Digital Technologies

Institucionalizované partnerství Key Digital Technologies (KDT), které patří mezi 10 partnerství navržených Evropskou komisí pro období 2021-2027, bude navazovat na aktivity partnerství ECSEL JUText návrhu nového partnerství najdete zde a jeho Strategické výzkumné a inovační agendy ECS SRIA 2021 zde.  

 

Předpokládá se, že Evropská partnerství zakládaná podle Článku 187 Smlouvy o fungování EU vzniknou během roku 2021. O jejich programu a výzvách k podávání projektů budeme informovat na stránkách této sekce.

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky