Národní informační centrum pro evropský výzkum

Užitečné odkazy

AENEAS - Association for European NanoElectronics ActivitieS

https://aeneas-office.org/

ARTEMIS – Embedded Computing Systems

https://artemis-ia.eu/

EPoSS - European Technology Platform on Smart Systems Integration

https://www.smart-systems-integration.org/

ECSEL - Electronic Components & Systems for European Leadership

https://www.ecsel.eu/

Partnerství Key Digital Technologies (KDT JU)

https://www.kdt-ju.europa.eu/

Společná technologická iniciativa ECSEL - podpora MŠMT

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/spolecne-technologicke-iniciativy-5-1

Brožura Evropské komise "Key Digital Technologies"

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/key-digital-technologies-keys-our-digital-future-brochure

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky