Zpět

Jak napsat anonymní projektový návrh pro „blind evaluation“?

03.03.2023

S pracovním programem Horizont Evropa 2023/24 zahájila Evropská komise pilotní projekt slepého hodnocení (blind evaluation).

Ve všech výzvách 2023/24 v klastrech 1, 4 a 6 s dvoukolovým hodnocením musí být předběžný návrh (fáze 1) podán anonymně, aby hodnotitelům nebyla sdělena totožnost žadatelů. Žádosti, které tento požadavek nesplní, budou vyřazeny jako "nezpůsobilé". Cílem slepého hodnocení je objektivnější přístup hodnotitelů a zamezení předpojatosti a nedůvěry vůči některým žadatelům.

Komise nyní zveřejnila více informace o tom, jak tento postup funguje, a také pokyny pro žadatele, jak koncipovat odpovídajícím způsobem návrh. Více informací naleznete v 

Více aktualit

Téma synergií ve výzkumu zaujalo redakci Euractiv

23.05.2023

Redaktor Euractiv Ondřej Plevák navštívil v Technologickém centru Praha setkání českých stakeholderů a Evropské komise s názvem Synergies Open. Své postřehy shrnul v článku „Synergie: Slovo, které dokáže posunout český i evropský výzkum dál“ následovně: "Výzkum a...

Závěry k vybraným implementačním otázkám MSCA RISE/SE

19.05.2023

Dne 29. března 2023 se v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil Česko-slovenský informační den k MSCA RISE/SE. Akci pořádalo Technologické centrum Praha ve spolupráci s Centrem vedecko-technických informácií SR. Na základě informačního...

Prezentace a záznam ze semináře: Finanční pravidla Horizontu Evropa

19.05.2023

Technologické centrum Praha uspořádalo dne 18. května 2023 online seminář věnovaný finančním pravidlům Horizontu Evropa. Seminář účastníky provedl úvodem do finančních pravidel a obecnými a specifickými kritérii způsobilosti nákladů. Pozornost byla věnovaná...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky