Národní informační centrum pro evropský výzkum

Užitečné odkazy

Obecné přílohy k Pracovnímu programu Horizont Evropa 2021 - 2022

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf

Informační den EK k WIDERA, 9. 7. 2021

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/

Informace pro hodnotitele a experty

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

Reforma a zlepšení evropského systému VaI na webu EK

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/reforming-and-enhancing-european-research-and-innovation-system_en

HORIZONT - prezentace EK (k dispozici ve všech jazycích EU)

https://ec.europa.eu/info/files/horizon-europe-investing-shape-our-future_en

Horizont Evropa - webová stránka EK

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

Portál pro finanční příležitosti a veřejné zakázky

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034