Národní informační centrum pro evropský výzkum

Mise - Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody

Zdraví oceánů a vod je pod nebývalým tlakem. Stav vodních ekosystémů zhoršily desítky let znečišťování a škodlivého využívání, způsobeného rostoucí populací a ekonomikou náročnou na zdroje. Další tlak přináší změna klimatu a acidifikace oceánů. Je tak ohrožena schopnost oceánů regulovat zemské klima. Cílem mise je plné zotavení a regenerace evropských mořských a sladkovodních ekosystémů do roku 2030.

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky