Evropský inovační a technologický institut

Evropský inovační a technologický institut (European Institute of Innovation and Technology, EIT) sídlí v Budapešti a byl zřízen jako samostatný subjekt EU v r. 2008 s cílem přispíval k udržitelnému hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti posilováním inovační kapacity členských států a EU jako celku. Je průkopníkem integrace vzdělávání, podnikání a výzkumu (tzv. znalostního trojúhelníku) a klade silný důraz na podnikatelský talent a inovační dovednosti. Od r. 2014 je součástí rámcových programů EU pro výzkum a inovace. Působí především prostřednictvím znalostních a inovačních společenství (KICs), což jsou rozsáhlá evropská partnerství subjektů z oblasti vzdělávání a odborné přípravy, podnikání a výzkumu. V současné době funguje osm KICs: první 3 byla zahájena v r. 2009 (EIT Digital, EIT Climate-KIC a EIT InnoEnergy), další 2 v r. 2014 (EIT Health a EIT Raw Materials, v r. 2016 vzniklo pouze 1 KIC (EIT Food) a v r. 2019 poslední 2 (EIT Urban Mobility a EIT Manufacturing). Každé KIC má své hlavní sídlo a několik ko-lokačních center, jejichž úkolem je působit jako zeměpisná centra pro faktickou implementaci znalostního trojúhelníku..

 

V souvislosti s přetrvávajícími regionálními rozdíly v inovační výkonnosti v Evropě zahájil EIT v roce 2014 Regionální inovační program (Regional Innnovation Scheme, RIS) s cílem rozšířit svůj dosah na země řazené podle Evropského srovnávacího přehledu (European Innovation Scoreboard) mezi skromné a umírněné inovátory a jejichž zapojení do EIT KICs je minimální. Jednotlivé KICs pak působí v těchto zemích prostřednictvím inovačních hubů. V programu Horizont Evropa patří KICs mezi Evropská partnerství a informace o jejich aktivitách a službách jsou uvedeny části "Průřezová partnerství".

 

Záznam z části Informační kampaně k programu Horizont Evropa (10. 3. 2021) věnovaný EIT je umístěn zde.a úvodní prezentace s obecnými informacemi o EIT zde.

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky