Národní informační centrum pro evropský výzkum

ZDRAVÍ

Zdraví a životní pohoda lidí jsou ústředním cílem politik EU a jejích programů. V oblasti sociálních práv pak tyto programy směřují k férovější, inkluzivní a více sociální Evropě pro všechny evropské občany, a to na základě Evropského sociálního modelu pro výzvy 21. století. Poskytování včasného přístupu ke zdravotní péči v dobré kvalitě pro všechny občany patří ke klíčovým cílům EU. Toto je v souladu s cílem OSN v oblasti udržitelného rozvoje, který požaduje do roku 2030 všeobecnou zdravotní péči pro všechny občany, tak by bylo možné vymýtit úmrtí, kterým lze předejít.

Hlavní výzvou je práce na přetrvávajících nerovnostech v oblasti zdraví mezi jednotlivými zeměmi EU i uvnitř nich samých. A dále potřeba  reagovat na nárůst některých typů onemocnění, jako jsou například onkologická onemocnění, nepřenosná onemocnění či nemoci duševní a v neposlední ředě nemoci infekční. Výzvou taktéž bude zlepšení propagace prevence nemocí  a to i v oblasti očkování. Dalšími oblastmi, na které je potřeba se zaměřit jsou: vliv vzrůstajícího znečištění životního na lidské zdraví, rostoucí rezistence k antimikrobiálním léčivům, demografické změny a to i v kontextu stárnutí populace.

Výzkumy a inovace, které budou podpořeny v Klastru 1, by měly mířit k pokrokům ve znalostech, k budování kapacit, k vývoji inovativních řešení, která zlepší zdraví a životní pohodu lidí a podpoří transformaci systémů zdravotní péče.

Aktuality

Úspěšné příběhy

Nebyly nalezeny žádné výsledky. Zkuste prosím změnit vyhledávací kritéria.

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034