Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Prezentace a videozáznam z Národního informačního dne ke grantům ERC

07.12.2022

Soubory:

Presentations_National Information Day on ERC grants 2022.zip

Dne 15. listopadu 2022 uspořádalo TC Praha ve spolupráci s ERCEA, Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC Národní informační den ke grantům ERC. Událost, letos výjimečně pořádaná v hybridní formě, přilákala na 200 účastníků.

Největší akci věnovanou příležitostem, které vědcům nabízí Evropská rada pro výzkum, zahájily svými úvodními proslovy rektorka Univerzity Karlova, prof. Milena Králíčková, a předsedkyně AV ČR, prof. Eva Zažímalová. O nástrojích, které vyvíjí ERC na podporu zapojení států s nižší účastí v rámcových programech, tzv. wideningových zemí, seznámila účastníky členka Vědecké rady ERC, dr. Alice Valkárová. Prof. Zdeněk Strakoš (MFF UK), koordinátor Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC, společné iniciativy UK a AV ČR, která napomáhá zvyšovat připravenost českých uchazečů o nejvýznamnější individuální granty EU, ve své řeči poukázal na transformativní vliv ERC a hraničního výzkumu na českou vědu.

Následovaly prezentace o pravidlech účasti a procesu hodnocení projektových návrhů, a to jak z pohledu hodnotitele (prof. Michal Hocek, ÚOCHB AV ČR, PřF UK), tak zevnitř očima ERCEA (doc. Jana Šifta). Akci završila diskuse řešitelů projektů ERC (doc. Alena Zíková, BC AV ČR; prof. Matthew Rampley, FF MU; dr. Ondřej Dušek, MFF UK) a zástupců českých hostitelských institucí (Adéla Jiroudková, UK; Ladislav Čoček, MU) moderovaná doc. Pavlem Jelínkem (FZÚ AV ČR) o možnostech zvýšení úspěšnosti ČR v soutěžích ERC a roli samotných institucí v procesu přípravy projektových návrhů.

Záznam z Národního informačního dne je dostupný na Youtube kanálu TC Praha zde.

Více aktualit

FRONTIERS: Fellowshipy pro vědecké novináře

05.12.2023

Projekt FRONTIERS, iniciativa financovaná Evropskou radou pro výzkum (ERC), vyhlašuje první výzvu pro vědecké novináře z celého světa k návštěvě špičkových evropských výzkumných institucí. Iniciativa má za cíl umožnit novinářům seznámit s tím,...

ERC dashboard - snadno dostupná data o grantech ERC pro každého

05.12.2023

Potřebujete data o grantech ERC nebo hodnocených návrzích? Dynamická platforma ERC dashbord pro projekty financované ERC a hodnocené návrhy je uživatelsky přívětivé rozhraní s výkonnými možnostmi filtrování. Můžete bez námahy filtrovat podle režimu...

ZÁZNAM a PREZENTACE: Národní informační den ke grantům ERC (15/11/2023)

21.11.2023

Dne 15. listopadu 2023 proběhl v prostorách Univerzity Karlovy Národní informační den ke grantům ERC, největší každoroční událost věnovaná příležitostem, které Evropská rada pro výzkum skýtá. Akci pořádalo Technologické centrum Praha ve spolupráci s...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky