Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Prezentace a videozáznam z Národního informačního dne ke grantům ERC

07.12.2022

Soubory:

Presentations_National Information Day on ERC grants 2022.zip

Dne 15. listopadu 2022 uspořádalo TC Praha ve spolupráci s ERCEA, Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC Národní informační den ke grantům ERC. Událost, letos výjimečně pořádaná v hybridní formě, přilákala na 200 účastníků.

Největší akci věnovanou příležitostem, které vědcům nabízí Evropská rada pro výzkum, zahájily svými úvodními proslovy rektorka Univerzity Karlova, prof. Milena Králíčková, a předsedkyně AV ČR, prof. Eva Zažímalová. O nástrojích, které vyvíjí ERC na podporu zapojení států s nižší účastí v rámcových programech, tzv. wideningových zemí, seznámila účastníky členka Vědecké rady ERC, dr. Alice Valkárová. Prof. Zdeněk Strakoš (MFF UK), koordinátor Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC, společné iniciativy UK a AV ČR, která napomáhá zvyšovat připravenost českých uchazečů o nejvýznamnější individuální granty EU, ve své řeči poukázal na transformativní vliv ERC a hraničního výzkumu na českou vědu.

Následovaly prezentace o pravidlech účasti a procesu hodnocení projektových návrhů, a to jak z pohledu hodnotitele (prof. Michal Hocek, ÚOCHB AV ČR, PřF UK), tak zevnitř očima ERCEA (doc. Jana Šifta). Akci završila diskuse řešitelů projektů ERC (doc. Alena Zíková, BC AV ČR; prof. Matthew Rampley, FF MU; dr. Ondřej Dušek, MFF UK) a zástupců českých hostitelských institucí (Adéla Jiroudková, UK; Ladislav Čoček, MU) moderovaná doc. Pavlem Jelínkem (FZÚ AV ČR) o možnostech zvýšení úspěšnosti ČR v soutěžích ERC a roli samotných institucí v procesu přípravy projektových návrhů.

Záznam z Národního informačního dne je dostupný na Youtube kanálu TC Praha zde.

Více aktualit

Registrace na přípravné workshopy pro žadatele o granty ERC do výzev 2025 otevřena

11.03.2024

Byla otevřena možnost přihlašování k účasti na letošních workshopech pro žadatele o granty ERC. Sérii přípravných workshopů pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci s Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC. Workshopy proběhnou v květnu,...

Nedávné změny v hodnocení ERC: O co jde a proč?

22.02.2024

ERC přistoupila v Pracovním programu pro rok 2024 k reformě procesu hodnocení. Změny se týkají mj. způsobu, jak posuzovat dosavadní profil a zkušenosti PI, ale také reformulace otázek pro hodnocení kvality navrhovaného projektu. Předsedkyně ERC prof....

Workshopy pro žadatele o granty ERC v kalendářním roce 2024

22.01.2024

Každoroční workshopy pořádané Technologickým centrem Praha a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC čeká od roku 2024 několik změn, o kterých bychom chtěli akademickou komunitu v ČR s předstihem informovat. Zatímco struktura a...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034