Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

NOVÁ BROŽURA Granty Evropské rady pro výzkum (ERC)

27.11.2022

Soubory:

Vademecum_Granty ERC.pdf

Technologické centrum Praha představuje novou brožuru ze série VADEMECUM – Granty Evropské rady pro výzkum (ERC).  

Tato publikace je určena nejen žadatelům o granty ERC, ale i jejich řešitelům, stejně jako projektovým manažerům, a to jak ve fázi přípravy projektů, tak při jejich implementaci. Nabízí rychlou orientaci v pěti typech grantů ERC, informuje o způsobu předkládání projektových návrhů a jejich hodnocení, představuje základní principy financování grantů ERC vč. vykazování nákladů, reportování, kontrol a auditů a v neposlední řadě také stručně shrnuje otázky etiky, otevřené vědy, šíření a využití výsledků výzkumu i práva k duševnímu vlastnictví. Obsahuje užitečné rady a tipy shromážděné národními kontaktními pracovníky (NCP) při jejich každodenní práci a především díky spolupráci se členy Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC, dalšími hodnotiteli a držiteli grantů ERC.

Autorský tým vám přeje příjemné čtení.

Více aktualit

Zúčastněte se průzkumu důvodů (ne)účasti v soutěžích ERC

11.09.2023

Co stojí za nízkou účastí českých vědců a vědkyň v soutěžích ERC? Národní kontaktní centrum – Gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR provádí v rámci projektu STRATIN+ dotazníkové šetření příčin, které mají na toto rozhodnutí stěžejní vliv. Pokud máte k tomuto tématu...

Pracovní program ERC 2024: očekávané změny a kalendář výzev

28.04.2023

Jsou známy další podrobnosti týkající se očekávaných změn, které přinese připravovaný Pracovní program ERC pro rok 2024. Novinky se týkají jak finančních aspektů, tak samotného hodnoticího procesu. Pracovní program, který by měl být schválen počátkem léta letošního...

Průběžný seznam grantů ERC financovaných z programu Horizont Evropa a řešených v českých hostitelských institucích

04.04.2023

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky