Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Modul 6: On-line workshop k MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 pro žadatele a jejich školitele, 30. a 31. května 2022

logo

Akce TC Praha

Soubory:

Workshop on MSCA PF 2022_Programme.pdf

MSCA PF workshop_REGISTRATION REQUIREMENTS_updated.pdf

MSCA PF workshop_HOMEWORK.pdf

Sdílet akci na sociální sítě:

Kdy:

30.05.2022 9:00 - 31.05.2022 12:30

Kde:

on-line

Technologické centrum AV ČR Vás srdečně zve na On-line workshop pro žadatele a jejich školitele na téma Jak napsat kompetitivní projekt MSCA Postdoctoral Fellowships ve výzvě 2022, který se koná ve dnech 30. a 31. května 2022. Je součástí výukových modulů TC „Jak uspět v Horizontu Evropa“ (Modul 6).

On-line workshop bude zaměřen na praktické aspekty psaní projektového návrhu. Je otevřen výzkumníkům a jejich školitelům z jakéhokoliv oboru, kteří připravují projektový návrh do aktuální výzvy MSCA PF v roce 2022 (uzávěrka 14. září 2022).

Registrovat se můžete nejpozději do 23. května 2022 (23:59). Podmínkou účasti je zaslání CV a abstraktu, které poslouží jako podklad pro zpětnou vazbu od hodnotitelů, na e-mail luzumova@tc.cz. Odkaz bude zaslán pouze registrovaným nejpozději den před workshopem. Akce bude probíhat v angličtině. V příloze naleznete program.

Pokud jste budoucí školitel a Váš kolega, budoucí řešitel projektu MSCA PF (MSCA fellow), se nemůže účastnit, můžete ho na workshopu zastoupit. V takovém případě nám prosím za něj pošlete jeho CV a abstrakt připravovaného projektového návrhu. Zúčastní-li se budoucí řešitel projektu MSCA PF workshopu spolu s Vámi, v registračním formuláři pouze uveďte svou roli v projektu, podklady nám nemusíte posílat dvakrát.  

Termín otevření výzvy MSCA-2022-PF je 12. května 2022, uzávěrka je stanovena na 14. září 2022.

Od výzvy 2021 je možnost podávat projektové návrhy MSCA PF omezena na žadatele, kteří:

  •  Získali k datu uzávěrky výzvy titul Ph.D. (včetně úspěšné obhajoby disertační práce) a
  • Prokážou maximálně 8 let praxe ve výzkumu odpovídající plnému úvazku, počítá se od data získání doktorátu. Roky strávené mimo výzkum, kariérní přestávky (např. z důvodu mateřské/rodičovské dovolené) a roky strávené výzkumem v tzv. třetích zemích dle terminologie HE lze od max. délky praxe odečíst.
  • Mobilitní pravidlo zůstává beze změn: žadatel nesmí pobývat či vykonávat hlavní pracovní činnost v zemi své budoucí hostitelské instituce déle než 12 měsíců za poslední 3 roky k datu uzávěrky výzvy.

DŮLEŽITÉ:

1)      Čtěte prosím pozorně pokyny v přiloženém dokumentu „REGISTRATION REQUIREMENTS“. Dodržte termín pro zaslání CV a abstraktu 23. května 2022 (23:59).

2)      Na workshop si prosím připravte alespoň první verzi Vaší Gantt chart, s kterou budeme dále pracovat. Podrobnější návod, jak Gantt chart připravit, najdete v přiloženém dokumentu “HOMEWORK”.

3)      Účast na workshopu předpokládá znalost pravidel výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships. Cílem workshopu není detailně seznámit budoucí žadatele s pravidly tohoto grantového schématu. Za tím účelem pořádá Technologické centrum On-line informační den k MSCA PF 26. dubna 2022. Doporučujeme proto infoden sledovat, registrovat se můžete do 25. dubna (10:00) ZDE. Pokud se infodne nezúčastníte, nezapomeňte si projít prezentace, které budou k dispozici na Národním portálu Horizont Evropa.  

Pořadatel: Zuzana Šimek (Čapková)

E-mail na pořadatele: simekz@tc.cz

Nadcházející akce

logo

Národní informační den k výzvě MSCA COFUND 2023

Kdy: 24.10.2023 10:00 - 14:30

Kde: online

Webinář k MSCA Green Charter

Kdy: 17.10.2023 13:00 - 14:30

Kde: Online

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky