Zpět

On-line National Information Day on Marie Skłodowska-Curie Actions, 29. března 2022

logo

Akce TC AV ČR

Soubory:

MSCA Infoday_2022_Programme.pdf

Sdílet akci na sociální sítě:

Kdy:

29.03.2022 9:30 - 16:00

Kde:

on-line

Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) podporují vynikající výzkum a inovace a umožňují výzkumným pracovníkům ve všech fázích kariéry získat nové znalosti a dovednosti prostřednictvím přeshraniční mobility v různých disciplínách a propojením akademického a neakademického sektoru. MSCA pomáhají budovat evropské výzkumné a inovační kapacity investováním do dlouhodobé kariéry vynikajících výzkumných pracovníků. MSCA také financují doktorské a postdoktorské školicí programy a společné výzkumné projekty po celém světě. Od svého vzniku v roce 1996 jsou hlavním unijním programem na podporu vzdělávání doktorandů a školení postdoků. V rámci programu Horizont 2020 (2014–2020) bylo díky MSCA podpořeno 65 000 výzkumných pracovníků v Evropě i mimo ni, a to jak doktorandů, tak zkušenějších výzkumných pracovníků, a financováno více než 1 000 mezinárodních sítí pro doktorandy.

Infoden pořádá Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem akce je představit grantové příležitosti v MSCA s důrazem na novinky v rámcovém programu Horizont Evropa (2021-2027) a sdílet příklady úspěšných projektů MSCA. Cílem je podpořit vyšší účast výzkumníků a institucí sídlících v České republice ve výzvách MSCA. Infoden je určen jak výzkumníkům, tak vedení institucí a projektovým manažerům vysokých škol a výzkumných institucí.   

Infoden bude nahráván, nahrávka bude zveřejněna po akci na Národním portálu Horizont Evropa.    

Pořadatel: Zuzana Šimek (Čapková)

E-mail na pořadatele: simekz@tc.cz

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky