Národní informační centrum pro evropský výzkum

EIT Urban Mobility

Partnerství přináší řešení pro rozvoj zelenějšího, inkluzivnějšího, bezpečnějšího a inteligentnějšího systému městské dopravy. Jedná se o celoevropské partnerství podniků, předních vzdělávacích a výzkumných institucí a mnohostranných měst, jehož cílem je je vývoj inovativních řešení výzev městské mobility 21. století. Partnerství bylo založeno v r. 2019.

 

Partnerství má pět strategických cílů:

  1. zvyšovat hodnotu městských prostor pro kvalitu života přetvářením mobility: vytvářet obyvatelné městské prostory ve spolupráci s občany s cílem reagovat na skutečné potřeby mobility a společně prozkoumávat inovativní řešení,
  2. podporovat inovační výkonnost prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy: vytvářet programy celoživotního učení v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, které jsou  meziodvětvové, mezinárodní, podnikatelské a mezioborové,
  3. integrovat služby a produkty mobility cílené na uživatele: zrychlit vývoj a zavádění nových služeb mobility na základě dostupných dat a zároveň zajistit jejich integraci,
  4. podporovat konkurenceschopnost evropského podnikání v oblasti městské mobility zrychlením tržních příležitostí: zacílit a stimulovat podnikatelský ekosystém k urychlení nových podnikatelských nápadů, modelů a aktérů,
  5. stimulovat trhy a změny chování prostřednictvím regulace a zapojení zúčastněných stran: umožnit a stimulovat aktivní přístup k regulaci, odstraňování překážek inovací ve městech a stanovení příznivého rámce pro všechny.

 

Webová stránka partnerství je zdeKontakty v rámci Česka zprostředkuje inovační hub EIT Urban Mobility v Praze (Innovaton Hub East), který je jedním z pěti ko-lokačních center partnerství. K zakládajícím českým členům konsorcia patří ČVUT, ÚTIA AV ČR, Power Hub a Škoda Auto.  Prezentaci s nabídkou služeb a relevantními kontakty ze dne 10. 3. 2021 si můžete prohlédnout zde (Blok 5).

 

Aktuality

Kalendář

{{ $date(calendarData.selectedDate).format('dddd') + ', ' + $date(calendarData.selectedDate).format('LL') }}

V tento den není naplánována žádná akce

Nadcházející akce

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky