EIT Health

EIT Health poskytuje řešení, která evropským občanům umožní žít delší a zdravější život s podporou inovací. Jedná se o dynamickou integrovanou síť veřejných, soukromých, akademických a Inovačních partnerů, kteří spojili své síly a předosti k řešení zdravotních problémů zvláště stárnoucí populace. Partnerství bylo založeno v r. 2015.

 

K cílům pro následující sedmileté období patří:

  • propagace zdravého života: schopnost postarat se o své zdraví a o správný životní styl,
  • podpora aktivního stárnutí: intervence na pracovišti a překonávání funkčních ztrát,
  • zlepšit zdravotní péči: zlepšení systémů zdravotní péče, léčby a zvládání chronických onemocnění,
  • mezioborové výzvy a aktivity partnerství: odstraňování překážek inovacím, využívání talentů a vzdělávání, podpůrných technologií a velkých objemů dat.

 

Webová stránka partnerství je zde. Kontakty v rámci Česka zprostředkuje inovační hub EIT Health spravovaný DEX Innovation Centre. Prezentaci s nabídkou služeb a relevantními kontakty ze dne 10. 3. 2021 si můžete prohlédnout zde (Blok 5).

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky