Národní informační centrum pro evropský výzkum

EIT Digital

Posláním partnerství je podpora digitálních inovací a rozvoj podnikatelských talentů s cílem posílit jak hospodářský růst, tak kvalitu života v celé Evropě. EIT Digital investuje do strategických oblastí s cílem urychlit zavádění na trh a škálování digitálních technologií založených na výzkumu (deep tech) se zaměřením na evropské strategické a společenské výzvy: Digital Tech, Digital Cities, Digital Industry, Digital Wellbeing, and Digital Finance. Společenství bylo založeno v r. 2010.

 

S cílem vybodovat silnou digitální Evropu bude EIT Digital řešit v období 2021 – 2027 následující výzvy:

  • přenést evropské hodnoty do digitálního světa,
  • řešit i nadále fragmentaci na podporu digitálních podniků a podnikatelů (budovat Jednotný digitální trh),
  • zvýšit investice do výzkumu a vývoje digitálních technologií s důrazem na software,
  • výrazně zvýšit investice do deep tech inovací, aby mohly být vyspělé výsledky výzkumu převedeny z laboratoří na trh, a to zejména prostřednictvím podnikání,
  • přizpůsobit evropský vzdělávací systém digitální realitě, vybavit lidi správnými digitálními dovednostmi a využívat digitální technologie na podporu vzdělání.

Webová stránka partnerství je zde. Kontakty v rámci Česka zprostředkuje inovační hub EIT Digital spravovaný Jihomoravským inovačním centrem (JIC). Prezentaci s nabídkou služeb a relevantními kontakty ze dne 10. 3. 2021 si můžete prohlédnout zde (Blok 5).

 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky