Národní informační centrum pro evropský výzkum

Užitečné odkazy

Evropský cloud pro kulturní dědictví

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/social-sciences-and-humanities/cultural-heritage-and-cultural-and-creative-industries-ccis/cultural-heritage-cloud_en

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 22021/819 ze dne 20. května 2021 o Evropském inovačním a technologickém institutu

https://www.zakonyprolidi.cz/pravoeu/dokument?celex=32021R0819#i10

Cultural and Creative Cities Monitor (JRC)

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor

EIT CCSI - networking platform

https://eit-culture-creativity.b2match.io/

EIT CCSI - speciální webová stránka výzvy

https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky