Národní informační centrum pro evropský výzkum

EIT Climate-KIC

Cílem partnerství je vybudovat síť univerzit, podniků a výzkumných organizací poskytujících řešení ke zmírnění nebo přizpůsobení se změně klimatu a urychlení zavádění nových řešení na trh. Posláním EIT Climate-KIC je katalyzovat systémové změny prostřednictvím inovací v oblastech lidské činnosti (ve městech, ve využívání půdy, v udržitelných Výrobních systémech, ve financích), které mají zásadní dopad na emise skleníkových plynů, a  vytvořit společenství odolná vůči změně klimatu a posílit schopnost lidstva tyto systémové změny realizovat. Cílem EIT Climate-KIC je zaměřit své úsilí na systémové inovace a ve spolupráci s ambiciózními aktéry propojit nabídku a poptávku a současně katalyzovat změny. Partnerství bylo založeno v r. 2010.

 

Očekávané dopady (2027)

EIT Climate-KIC významně přispěje ke katalýze systémové změny a dosažení čistých nulových emisí skleníkových plynů a odolnosti vůči změně klimatu v:

  • 20 evropských městech,
  • 5 evropských zemědělských regionech,
  • 5 evropských průmyslových regionech,
  • evropských finančních institucích, a
  • 2 klíčových materiálových cyklech škodících klimatu.

 

Webová stránka partnerství je zde. Inovační hub pro zprostředkování informací českým subjektům nebyl dosud zřízen,

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky