Národní informační centrum pro evropský výzkum

Evropské partnerství k vodě - European Partnership Water Security for the Planet (Water4All)

Kofinancované evropské partnerství Water4All bude zaměřeno na vodní zdroje a umožní koordinaci národních přístupů a vytvoření dlouhodobé strategie v oblasti vody. Společný program aktivit bude zahrnovat koordinaci výzkumných a inovačních programů, vývoj nových znalostí a inovací, přenos do tvorby politiky, implementaci a ověření účinnosti řešení. Parterství bude vyhlašovat společné výzvy pro předkládání projektů.

 

 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034