Evropské partnerství k vodě - European Partnership Water Security for the Planet (Water4All)

Kofinancované evropské partnerství Water4All bude zaměřeno na vodní zdroje a umožní koordinaci národních přístupů a vytvoření dlouhodobé strategie v oblasti vody. Společný program aktivit bude zahrnovat koordinaci výzkumných a inovačních programů, vývoj nových znalostí a inovací, přenos do tvorby politiky, implementaci a ověření účinnosti řešení. Parterství bude vyhlašovat společné výzvy pro předkládání projektů.

 

Výzva pro předložení návrhu partnerství bude součástí prvního pracovního programu klastru 6 s předpokládnou uzávěrkou 1. září 2021.

 

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky