Národní informační centrum pro evropský výzkum

European Partnership Safe and Sustainable Food Systems

Kofinancované partnerství bude zařazeno do pracovního programu 2023/24 a poskytne zastřešující platformu pro urychlení přechodu k udržitelným potravinovým systémům a pro naplnění cílů evropské strategie „Farm to Fork“. Partnerství propojí národní, regionální a evropské programy podpory výzkumu a inovací a další aktéry z oblasti potravinových systémů a zahrne komplexní problematiku výživy, klimatu, cirkularity zejména z pohledu přínosů pro společnost. Návrh partnerství je k dispozici zde.

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky