Evropské partnerství Made in Europe

Toto smluvní partnerství bude hnací silou udržitelné evropské průmyslové výroby.  Bude zárukou konkurenceschopného a odolného průmyslu a ovlivní řadu jeho hodnotových řetězců. Jeho další prioritou je oběhové hospodářství a plánování cirkulárního charakteru od raných fází výzkumu. Partnerství bude zároveň platformou pro sbližování národních a regionálních iniciativ pro výrobní technologie. Strategická spolupráce s klíčovými průmyslovými hráči má zabezpečit  využití výsledků výzkumu v průmyslové výrobě.

 

Partnerem Evropské komise v implementaci tohoto smluvního partnerství je European Factories of the Future Association (EFFRA). Text návrhu partnerství z června 2020 najdete zde.  

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky