Národní informační centrum pro evropský výzkum

Evropské partnerství Made in Europe

Toto společně programované partnerství je hnací silou udržitelné evropské průmyslové výroby, zárukou konkurenceschopného a odolného průmyslu a ovlivňuje řadu jeho hodnotových řetězců. Jeho další prioritou je oběhové hospodářství a plánování cirkulárního charakteru od raných fází výzkumu. Partnerství je zároveň platformou pro sbližování národních a regionálních iniciativ pro výrobní technologie. Strategická spolupráce s klíčovými průmyslovými hráči má zabezpečit  využití výsledků výzkumu v průmyslové výrobě.

Partnerem Evropské komise v implementaci tohoto smluvního partnerství je European Factories of the Future Association (EFFRA). Tento typ implementace zmanená, že témata relevantní pro toto partnerství jsou součástí výzev Klastru 4, konkrétně Destination 1 - Climate neutral, circular and digitised production.

Text Výzkumné a inovační strategie partnerství Made in Europe najdete zde.  

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky