Národní informační centrum pro evropský výzkum

Evropské partnerství High Performance Computing

Evropské partnerství High Performance Computing (HPC) patří mezi institucionalizovaná partnerství navržená Evropskou komisí pro období 2021-2027.

Toto nově se ustavující partnerství navazuje na aktivity společného podniku zaměřeného na vysoce výkonné počítání EuroHPC, který byl v rámcovém programu Horizont 2020 založen v září 2018. 

 

Rada Evropské unie v červenci 2021 přijala Nařízení o zřízení nového společného podniku pro vysoce výkonné počítače (EuroHPC JU), které je k dispozici zde.

 

Evropské partnerství HPC bude mít svůj vlastní vyhrazený pracovní program odrážející evropské investiční priority v budování HPC infrastruktury, v rozšiřování využití této infrastruktury a v podpoře rozvoje klíčových dovedností, které věda a průmysl potřebují.

 

Partnerství je v synergii s dalšími evropskými podpůrnými programy, zejména s programem Digitální Evropa.

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034