Program Digitální Evropa

DEP_main-objectives.jpg

 

Evropský parlament v květnu schválil nový program Digitální Evropa (Digital Europe Programme /DEP/), jehož cílem je podpora digitální transformace v Evropské unii prostřednictvím investic do špičkových technologií. 

 

Programové období je 7 leté (2021 – 2027) a rozpočet je 7 588 milionů EUR.

 
Pracovní program je navržen pro první tři roky, 2021 až 2023. Atuální verze pracovního programu zatím není veřejnosti k dispozici.
 
V programu je definováno přes 80 podpůrných aktivit v celkem 5 oblastech (viz přehled níže).
 
 
 

 

1.     High Performance Computing (HPC) – rozpočet 2,2 mld€

Bude zde vlastní pracovní program s výzvami. Vychází ze společného podniku EUROHPC a navazuje rovněž na evropské partnerství High Performance Computing.

 

2.    Cloud, data and AI – rozpočet 2,1 mld€. Tato část je součástí pracovního programu DEP s výzvami pro r. 2021 a r. 2022.                                                          
3.    Cybersecurity– rozpočet 1,6 mld€. Bude zde vlastní pracovní program s výzvami. Vychází z CCCN (sítě národních center kompetence v oblasti kybernetické bezpečnosti). 

4.   Advanced digital skills – rozpočet 0,6 mld€.  Tato část je součástí pracovního programu DEP s výzvami pro r. 2021 a r. 2022.

 

5.   Accelerating best use of technologies (deployments) – rozpočet 1,1 mld€. Tato část je součástí pracovního programu DEP s výzvami pro r. 2021 a r. 2022.

 
 

European Digital Innovation Hubs (EDIHs)

Tato specifická část programu Digitální Evropa bude mít svůj vlastní pracovní program, informace o něm viz web Evropské komise, odkazy document“, „FAQ“. Výzvy jsou navrženy pro období 2021 až 2023.

 

Evropské digitální inovační huby (European Digital Innovation Hubs /EDIHs/) jsou jednou z klíčových komponent programu Digitální Evropa. Jedná se o síť až 200 digitálních inovačních center rovnoměrně geograficky rozmístěných v EU a různě zaměřených. Česká republika v národní výzvě nominovala 6 kandidátů do druhého, již mezinárodního, kola výzvy DEP zaměřené na EDIHs. Z výzvy vzejde výsledné složení českých i evropských EDIHů. Podrobné informace o vítězích prvního českého kola výzvy naleznete zde. Centra mají podporovat malé a střední podniky a veřejnou správu při zapojení digitálních technologií do výroby, obchodu a veřejných služeb.

 
 
Výzvy (oblasti 2, 4, 5)  budou zveřejňovány na Funding & Tenders Opportunitites Portálu Evropské Komise přímo v již zprovozněné části věnované programu Digitální Evropa. Otevření prvních výzev je pravděpodobně plánováno pravděpodobně na polovinu r. 2021. Termíny budou upřesněny. 
 
 
Program Digitální Evropa a k němu synergické programy
SynergicProgrammes-DEP.png
 
 
Program Digitální Evropa je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). 
Pro bližší informace kontaktujte MPO, Odbor digitální ekonomiky a chytré specializace.

 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky