Národní informační centrum pro evropský výzkum

Program Digitální Evropa

Cílem programu Digitální Evropa (Digital Europe Programme /DEP/)  je podpora digitální transformace v Evropské unii prostřednictvím investic do špičkových technologií. Programové období je 7 leté (2021 – 2027) a rozpočet je 7 588 milionů EUR. Výzvy jsou zveřejňovány na Funding & Tenders Opportunitites Portálu Evropské Komise přímo v části věnované programu Digitální Evropa

Program Digitální Evropa je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). 
Pro bližší informace kontaktujte MPO, Odbor digitální ekonomiky a chytré specializace, digital@mpo.cz.

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky