Národní informační centrum pro evropský výzkum

Užitečné odkazy

EMPIR - European Metrology Programme for Innovation and Research

https://www.euramet.org/research-innovation/research-empir/

EURAMET - European Association of National Metrology Institutes

https://www.euramet.org/

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

https://www.unmz.cz/

Český metrologický institut

https://www.cmi.cz/

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky