Národní informační centrum pro evropský výzkum

Evropské partnerství v metrologii

Metrology logo.jpg

Evropské partnerství v metrologii patří mezi  10 institucionalizovaných partnerství navržených Evropskou komisí pro období 2021-2027, která jsou aktuálně v procesu ustavování.

 

Partnerství budující metrologickou infrastrukturu má být jedním ze základních kamenů, na kterých industrializovaná a stále více globalizovaná a digitální evropská společnost postaví řešení svých velkých výzev, od zdravotní péče po ovlivňování změny klimatu.

 

Mezi cíle Partnerství v metrologii patří:

  • Do roku 2030 vytvořit udržitelné evropské metrologické sítě ve vysoce konkurenčních a rozvíjejících se metrologických oblastech schopných konkurovat Číně a USA. 
  • Financovat společné výzkumné projekty, které vyústí v nárůst a urychlení inovací prostřednicvím metrologických řešení, kapacit a infrastruktury. Výsledkem mají být vyšší ekonomické obraty z nových nebo výrazně vylepšených produktů a služeb.
  • Posílit roli metrologie při efektivním navrhování a provádění předpisů a norem (standardizace) za účelem podpory rozhodování založené na důkazech a podpory veřejných politik.
  • Spolupracovat s klíčovými aktéry v metrologii a v návazných řetězcích s cílem maximalizovat zavádění nových technologií a přispět tím k řešení hlavních společenských výzev.

Text návrhu nového partnerství z června 2020 najdete zde

 

Text v českém jazyce z února 2021 „ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o účasti Unie na Evropském partnerství v oblasti metrologie, realizovaném společně několika členskými státy" najdete zde

 

Informace k souvisejícímu Evropskému metrologickému programu pro inovace a výzkum (EMPIR) naleznete zde na stránkách gestora programu, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034