Zpět

Synergie mezi Evropským fondem pro regionální rozvoj a programem Horizont Evropa

11.07.2022

Soubory:

Guidelines - synegie.pdf

Dne 5. července vydala Evropská komise dodatek ke sdělení EK o schválení návrhu o synergiích mezi Evropským fondem pro regionální rozvoj a programem Horizont Evropa ("Draft COMMISSION NOTICE Synergies between Horizon Europe and ERDF programmes" C(2022) 4747 final).

 Dokument obsahuje i praktické příklady implementací synergií.

 

Více aktualit

Nová publikace představuje projekty zabývající Vědou zabývající se změnou klimatu

03.01.2023

Evropská komise vydala brožuru nazvanou Science for Climate Action. EU research contribution to IPCC working group I on the physical science basis : understanding the changing climate, enabling effective response strategies Tato brožura vyzdvihuje a oceňuje přínos...

Science Europe uveřejnil zprávu o etice a integritě ve výzkumu v kontextu zapojování veřejnosti

03.01.2023

Zpráva Science Europe o etice a integritě ve výzkumu v kontextu zapojování veřejnosti je výsledkem workshopu na vysoké úrovni o ERA (High Level Workshop on ERA). Workshop poskytl příležitost pro výzvy, které vyžadují důkladnou reflexi o propojování veřejného angažmá...

EU s Novým Zélandem uzavřela jednání o asociaci k programu Horizont Evropa

21.12.2022

Dne 20. prosince 2022 Evropská komise oznámila, že jednání o přidružení Nového Zélandu k programu Horizont Evropa byla úspěšně uzavřena. K podpisu dohody o přidružení by mělo dojít v roce 2023 a to až do dokončení všech nezbytných stvrzení na obou stranách. Komise...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky