Národní informační centrum pro evropský výzkum

Výzkumný fond pro uhlí a ocel (RFCS)

Výzkumný fond pro uhlí a ocel (RFCS) podporuje výzkumné a inovační projekty v oblasti uhlí a oceli. 

Výzkumné činnosti v sektoru uhlí se zaměří na regiony, které se mění v souladu se zásadami mechanismu spravedlivé transformace (Just Transition Mechanism).

Podpora výzkumných projektů v odvětví ocelářského průmyslu bude probíhat prostřednictvím specializovaného společného programu Clean Steel v součinnosti s dalšími programy Evropské unie, zejména s programem Horizon Europe.

Projekty financované z RFCS jsou

  • procesy výroby oceli
  • optimalizované využití a zachování zdrojů, úspory energie a zlepšení výkonnosti průmyslu
  • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • ochrana životního prostředí
  • technologie podporující uhelné regiony v období transformace
  • snížení emisí z výroby oceli

Informace o RFCS na portálu EK naleznete zde

Kontakt: RTD-STEEL-COAL@ec.europa.eu

Kontakty v ČR Výbor pro uhlí a ocel (COSCO) – MPO, Martin Karfus, e-mail: karfus@mpo.cz.

 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034