Národní informační centrum pro evropský výzkum

Užitečné odkazy

Conference on the Future of Europe

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/conference-on-the-future-of-europe-the-future-is-in-your-hands

MMR - ERASMUS +

https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/unijni-programy-(1)/lidske-zdroje,-socialni-soudrznost-a-hodnoty/erasmus

Stránky Evropské komise k programu Erasmus+

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Stránky národní agentury pro Erasmus+ (DZS)

https://www.dzs.cz/

Stránky programu Erasmus+ v ČR

https://www.dzs.cz/program/erasmus

Příručka programu

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction_en

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky