Národní informační centrum pro evropský výzkum

Program Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie schválený na programové období 2021-2027, který podporuje mezinárodní spolupráci subjektů primárního, sekundárního, terciárního, ale i neformálního vzdělávání (včetně sportu). Zároveň umožňuje zahraniční výjezdy žáků, studentů, učnů, učitelů a akademických i neakademických pracovníků, stejně jako dobrovolníků, vedoucích mládeže či amatérských sportovních organizací.

 

V Programu Erasmus+ je podporováno několik typů projektů.

 

Rozlišujeme dvě klíčové akce (KA):

  • KA1 - Mobilita jednotlivců
  • KA2 - Partnerství pro spolupráci
  • a centralizované aktivity přímo řízené z Bruselu Výkonnou agenturou EACEA

Propagací a administrací evropského vzdělávacího programu Erasmus+ je pověřen v České republice Dům zahraniční spolupráce (DZS), příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.   

 

Pro více informací navštivte webové stránky DZS.

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky