Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Kterých složek programu HE se tuzemské subjekty účastní více a kterých méně?

15.05.2023

Rakouská společnost na podporu výzkumu (FFG) ve své zprávě o účasti Rakouska v programu Horizont Evropa (dále jen „HE“) z února 2023 porovnává na úrovni jednotlivých pilířů plánovaný rozpočet programu HE a jeho dosavadní čerpání za celý program (s. 5). Účast rakouských subjektů je porovnávána na úrovni pilířů (s. 6) i na úrovni jednotlivých složek, resp. klastrů programu HE (s. 7 a 8). Podívejme se proto, jak si k 26. dubnu 2023 v obdobném srovnání stojí Česká republika, a zároveň navažme na příspěvek z 8. května 2023, který v základních obrysech prezentuje dosavadní působení ČR v programu HE.

Ve srovnání s programem HE jako celkem čeští účastníci vykazují nižší čistý příspěvek EU v I., II. a zejména III. pilíři. Naopak sekce Rozšiřování účasti a posilování Evropského výzkumného prostoru se tuzemské subjekty účastní nadprůměrně.

 

HE_rozpocet_pilire_cerpani_20230426.jpg

 

Podíváme-li se na úroveň jednotlivých složek, resp. klastrů, pak ČR ve srovnání s programem HE jako celkem v ukazateli čistého příspěvku EU vykazuje následující:

(1) Vyšší zastoupení složek Rozšiřování účasti a šíření excelence (16,5 % čistého příspěvku EU tuzemským účastníkům, vs. 3,1 % čistého příspěvku EU všem účastníkům programu HE) a akce „Marie Curie-Skłodowska“ (9,6 % čistého příspěvku EU tuzemským účastníkům, vs. 6,8 % všem účastníkům programu HE). To se následně projevuje i v nadprůměrném zastoupení ČR ve složce Rozšiřování účasti a šíření excelence, kdy 6 % veškerého čistého příspěvku EU v této složce nárokovaly české subjekty. Přitom za celý program HE si tuzemští účastníci v průměru nárokovali 1,2 % veškerého čistého příspěvku EU. Mírně nadprůměrné zastoupení na celkovém čistém příspěvku EU čeští účastníci měli i ve složkách akce „Marie Curie-Skłodowska“ (1,7 %) a Výzkumné infrastruktury (1,4 %).

(2) Naopak nižší, a tedy i podprůměrné zastoupení čeští účastníci měli u složek

  • Evropská rada pro výzkum (10,5 % čistého příspěvku EU tuzemským účastníkům, vs. 16,6 % čistého příspěvku všem účastníkům programu HE),
  • Evropská rada pro inovace (4,5 % čistého příspěvku EU tuzemským účastníkům, vs. 6,9 % všem účastníkům programu HE),
  • Evropský inovační a technologický institut (1,1 % čistého příspěvku EU tuzemským účastníkům, vs. 4 % všem účastníkům programu HE)
  • a u klastrů Digitální oblast, průmysl a vesmír (11,1 % čistého příspěvku EU tuzemským účastníkům, vs. 15,2 % všem účastníkům programu HE) a
  • Zdraví (7,4 % čistého příspěvku EU tuzemským účastníkům, vs. 10 % všem účastníkům programu HE).

 

HE_rozpocet_cerpani_20230426.jpg

 

HE_CR_cerpani_20230426.jpg

 

Résumé: Tuzemské subjekty se nadprůměrně účastní složek Rozšiřování účasti a šíření excelence a akce „Marie Curie-Skłodowska“. Naopak méně se účastní složek Evropská rada pro výzkum, Evropská rada pro inovace a Evropský inovační a technologický institut a klastrů Digitální oblast, průmysl a vesmír a Zdraví.

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC Praha, vojtech@tc.cz, 15. května 2023

 

 

Více aktualit

Jak vypadá finanční podpora ve specifických částech programu Horizont Evropa v období 2021–2023. Podobá se struktura účasti ČR vyspělým státům EU?

30.11.2023

Dle Evropského srovnávacího přehledu inovací z roku 2023 (European Innovation Scoreboard – EIS 2023) je ČR je mírným inovátorem (Moderate Innovator) s výkonností inovačních systémů na úrovni 94,7 % průměru EU. Inovační výkonnost ČR je nad průměrem mírných inovátorů,...

Projekty na podporu a rozvoj výzkumných infrastruktur – další z důležitých pilířů účasti ČR v programu Horizont Evropa.

14.11.2023

Výzkumné infrastruktury jsou spolu se vzdělanými výzkumných pracovníky a dobře řízenými výzkumnými subjekty páteří systému výzkumu, vývoje a inovací v Evropě [1]. Rámcové programy EU (dále jen RP) podporují zpřístupnění výzkumných informací na úrovni EU nadnárodním...

Zastoupení žen ve vedení inovací s vazbou na projekty programu H2020 je v ČR téměř nejnižší mezi státy EU

08.11.2023

Inovační radar EU eviduje inovace financované ze zdrojů EU, které vyvíjejí a vedou ženy (women-led innovations). V případě inovací spojených s projekty programu Horizont 2020 se ženy dosud podílejí na vedení 30 % inovací. V nových členských státech je podíl inovací, kde...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky