Národní informační centrum pro evropský výzkum

Národní studie a monitoring

 

Podobně jako na evropské úrovni probíhá i na národní úrovni hodnocení provádění a dopadů předchozích a probíhajících rámcových programů. V této části sledujeme národní studie účasti a dopadu RP, analýzy účasti ČR v RP provedené v Technologickém centru Praha i mimo něj. Zvláštní pozornost je věnována pravidelným zprávám o účasti ČR v RP, které vydává každoročně Národní centrum pro evropský výzkum (NICER). NICER průběžně monitoruje a vyhodnocuje účast ČR v rámcových programech EU, zpracovává studie analyzující jednotlivé aspekty české účasti v těchto programech pro potřeby státní správy či pro potřeby jednotlivých institucí.

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky