Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

ČR v bezpečnostním výzkumu v Horizontu Evropa

03.05.2024

Soubory:

20240326_HE23_ucast_Evropa_zeme.jpg

Příspěvek Technologického centra Praha z 8. dubna 2024 informoval o účasti evropských zemí v Evropském obranném fondu (EDF) v letech 2021–2022. (EDF pro ČR evidoval 18 účastí s nárokovaným příspěvkem EU 9,7 mil. €.) Navažme na něj a zaměřme se na účast v Klastru 3 – civilní bezpečnost pro společnost. Klastr 3 je zaměřen na komplexní, multioborový přístup k řešení otázek civilní bezpečnosti – cílem je především ochrana občanů a evropského hospodářství, veřejných prostor a kritických infrastruktur před terorismem, trestnou činností a hrozbami přírodních katastrof a v neposlední řadě i zajištění bezpečného digitálního prostředí. Součástí výzkumu je pochopení příčin terorismu a trestné činnosti, aby mohla být zajištěna účinná prevence a inovace technologií a postupů pro včasné varování a také pro rychlou a účinnou reakci v případě reálného nebezpečí. Ochrana vnějších hranic je zaměřena na legální, bezpečný a zároveň rychlý pohyb lidí i zboží. Cílem v oblasti kybernetické bezpečnosti je vytvoření důvěryhodného a hlavně bezpečného digitálního prostředí s využitím nejnovějších technologií a služeb.

K 26. březnu 2024 databáze Evropské komise eCORDA evidovala v Klastru 3 celkem 1 673 účastí ve 100 projektech s nárokovaným čistým příspěvkem EU 428 milionů €. Nejvyšší počet účastí vykázaly Řecko (221), Španělsko (191), Itálie (164), Německo (132), Francie (124), Spojené království (77), Nizozemsko (64) a Belgie (63) (viz kartogram níže). Nejvyšší čistý příspěvek EU pak Řecko (61 mil. €), Španělsko (50 mil. €), Německo (49 mil. €), Itálie (49 mil. €), Francie (33 mil. €) a Nizozemsko (20 mil. €). Na soubor zemí s nízkou inovační a výzkumnou výkonností (do nějž mj. patří i Řecko) připadlo 597 účastí v 96 projektech s nárokovaným čistým příspěvkem EU 136 mil. €. Ačkoli jsou v eCORDA publikovaná data k 26. březnu 2024, ukazují výsledky výzev jen za roky 2021 a 2022, tzn. jen 2/3 úspěšných účastí i projektových návrhů. Je třeba si uvědomit, že data do eCORDA jsou vkládána s určitým časovým zpožděním, důvodem je čištění a validace dat.

 

20240326_HE23_ucast_Evropa_zeme.jpg

 

Tuzemské organizace v Klastru 3 vykázaly 30 účastí v 21 projektech a nárokovaly čistý příspěvek EU 6 milionů €. Mezi členskými a k programu HE přidruženými zeměmi je ČR v účasti na sdíleném 15. místě (s Polskem a Slovinskem), v nárokované částce na 17. místě. To odpovídá celkové pozici ČR v programu HE. Z hlediska právní formy převažovaly mezi tuzemskými organizacemi účastnícími se Klastru 3 soukromé podniky. Ty k 26. březnu 2024 vykázaly 11 účastí a nárokovaly čistý příspěvek EU 2,7 mil. €, tzn. třetinu účastí a dvě pětiny finančních prostředků. Druhým nejzastoupenějším typem organizace byly vysoké školy – 7 účastí s nárokovanými 1,6 mil. € čistého příspěvku EU. Ani jedna z tuzemských organizací nebyla v úloze koordinátora. Polovině níže uvedených organizací Technologické centrum Praha poskytuje dlouhodobou poradenskou podporu.

 

20240326_HE23_ucast_CZ_organizace_forma.jpg

 

Z konkrétních tuzemských organizací se Klastru 3 nejvíce účastnila skupina Primoco UAV, vykázala 3 účasti. Po 2 účastech vykázaly Masarykova univerzita, Policejní akademie ČR v Praze, Policejní prezidium ČR a Česká agentura pro standardizaci. Nejvyšší čistý příspěvek EU nárokovaly Masarykova univerzita (593 tis. €), skupina Primoco UAV (559 tis. €), Tropic Square s.r.o. (546 tis. €), Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., (544 tis. €) a Policejní akademie ČR v Praze (371 tis. €).

 

20240326_HE23_ucast_CZ_organizace.jpg

 

Z jednotlivých destinací Klastru 3 se tuzemské subjekty nejvíce účastní Better protect the EU and its citizens against crime and terrorism – 10 účastí s nárokovaným čistým příspěvkem EU 1,8 mil. €. Z hlediska počtu tuzemských účastí je na druhém místě destinace Disaster-resilient society for Europe (7 účastí a necelý 1 mil. €). Z hlediska čistého finančního příspěvku EU nárokovaného tuzemskými subjekty je na druhém místě destinace Increased cybersecurity (4 účasti a 1,4 mil. €).

Oproti celkové účasti v Klastru 3 se tuzemská účast výrazně soustřeďuje na destinaci Better protect the EU and its citizens against crime and terrorism. Na tuto destinaci připadá téměř třetina čistého příspěvku EU nárokovaného tuzemskými účastníky v Klastru 3. Naopak v celkové účasti v Klastru 3 je nejvíce prostředků nárokováno v destinaci Increased cybersecurity.

 

20240326_HE23_ucast_destinace.jpg

 

Co se týče tuzemské účasti v projektových návrzích v Klastru 3, eCORDA k 26. březnu 2024 evidovala 111 účastí (v 77 projektech) s požadovaným příspěvkem EU 27,9 mil. €. Pouze jeden tuzemský navrhovatel projektu byl v roli koordinátora. Tuzemské subjekty v Klastru 3 se nadprůměrně zapojují do úspěšných projektových návrhů. Zatímco v Klastru 3 jako celku je průměrná úspěšnost účastí v projektových návrzích 15,5 %, pro české subjekty dosahovala 20,9 %. Úspěšné jsou i další země s nižší výzkumnou a inovační výkonností – Maďarsko (32,3 %), Slovinsko (26,1 %) a Moldavsko (21,8 %).

 

Na závěr příspěvku je nezbytné stručně zmínit i další zdroje evropských prostředků pro oblasti bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti, a to program Digitální Evropa, Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF), Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (BMVI).

V programu Digitální Evropa – tématech zaměřených na kybernetickou bezpečnost tuzemské subjekty k 1. březnu 2024 vykázaly 6 účastí ve 4 projektech, kde nárokovaly 3,6 mil. € příspěvku EU. Tzn. zhruba 2,5násobek čistého příspěvku EU v destinaci Klastru 3 Increased cybersecurity.

Fondu pro vnitřní bezpečnost se tuzemské subjekty k 26. dubnu 2024 účastnily 4krát (ve 4 projektech) a nárokovaly příspěvek EU 409 tis. €. V Azylovém, migračním a integračním fondu měly tuzemské subjekty k 29. dubnu 2024 dvě účasti (v 1 projektu) s nárokovaným příspěvkem EU 43 tis. €. Česká účast v těchto fondech EU je zanedbatelná. Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky se české subjekty zatím neúčastní.

 

Shrnutí:

Klastr 3 – Civilní bezpečnost pro společnost patří mezi nejmenší klastr II. pilíře, a to z hlediska rozpočtu, počtu účastí i nárokovaného čistého příspěvku EU. 30 tuzemských účastí s nárokovaným příspěvkem EU 6 mil. € odpovídá pozici ČR v programu HE jako celku. Mezi tuzemskými účastníky Klastru 3 převažují soukromé podniky, následované vysokými školami. Žádný financovaný projekt v Klastru 3 není koordinován tuzemskou institucí; mezi tuzemskými projektovými žádostmi figuruje pouze 1 koordinátor. Tuzemské organizace se účastní zejména projektů zaměřených na ochranu obyvatelstva před trestnou činností a terorismem a kybernetickou bezpečnost.

 

 

Zpracoval: Vladimír Vojtěch, vojtech@tc.cz, TC Praha, 3. května 2024

Více aktualit

Jak je na tom AV ČR v získávání podpory z programu HE? Tři čtvrtiny finanční podpory putují jen do sedmi ústavů.

18.07.2024

Akademie věd ČR (AV ČR) patří v ČR mezi klíčové instituce v systému výzkumu, vývoje a inovací. V dosavadním průběhu programu Horizont Evropa v období 2021 – 06/2024 jsou ústavy a další pracoviště AV ČR zapojeny do 135 financovaných projektů. Nárokovaná podpora AV ČR na...

ČR si nárokuje z programů HE a Euratom 405 mil. EUR

11.07.2024

ČR si v dosavadním průběhu programu Horizont Evropa a programu Euratom nárokuje 405 mil. €. Více než polovina těchto prostředků míří do Prahy - 203 mil. €. Necelá čtvrtina nárokované podpory pro ČR putuje do Jihomoravského kraje - 95 mil. €.  Největšími příjemci finančních...

Zapojení středoevropských účastníků programu HE do výzkumných konsorcií

09.07.2024

Předchozí příspěvek z 27. června 2024 se zabýval zapojením tuzemských vysokých škol, výzkumných institucí a podniků v roli účastníků do výzkumných konsorcií ve II. pilíři programu Horizont Evropa (dále jen „HE“). Přitom se snažil zjistit, v kým koordinovaných...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034