Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zdroje dat a informací pro hodnocení RP

Základním zdrojem informací o výstupech unijních programů je část FTO portálu nazvaná "Projekty&Výsledky".

 

Screenshot_2021-05-21 Projects Results.png

 

Zde je možné nalézt informace jak o již ukončených unijních programech, tak i o programech probíhajících. ˇUroveň poskytovaných podrobností se u jednotlivých programů liší. U některých programů se kromě seznamu financovaných projektů uvádějí také informace v interaktivní podobě týkající se návrhů projektů, údajů o úspěšnosti, financovaných projektech a účastnících těchto projektů.

 

Data o projektech a účastnících rámcových programů případně o výstupech z projektů RP lze nalézt v několika datových zdrojích:

 

 

Poznámka k H2020: Datové sady CORDIS jsou vytvářeny měsíčně. Proto může dojít k nesrovnalostem mezi tím, co je prezentováno na živém webu CORDIS, a datovými soubory uvedenými prostřednictvím Portálu veřejně přístupných dat EU.

 

 

  • Neveřejná databáze e-CORDA (External – COmmon Research DAta Warehouse) spravovaná Generálním ředitelstvím pro výzkum a inovace EK (DG RTD). Tato databáze je poskytována vybraným skupinám expertů (zaměstnancům EK, členům programových výborů a pověřeným národně nominovaným uživatelům e-CORDA) zpravidla 3x ročně v souhrnných hlavních vydáních a 1x měsíčně v dílčích vydáních. Zveřejňování dat z této databáze podléhá platným „Pravidlům důvěrnosti pro údaje rámcového programu uložených v CORDA a e-CORDA (Ref. Ares(2011)185152 - 18/02/2011 Confidentiality rules for Framework Programme data stored in CORDA and e-CORDA). Databáze e-CORDA pro H2020 existuje ve dvou formách – databáze grantových dohod a účastníků (e-CORDA H2020 grant agreements and participants) a databáze návrhů projektů a žadatelů (e-CORDA H2020 proposals and applicants).

Poznámka: Interaktivní vizualizace Horizon Dashboard a neveřejná databáze e-CORDA vycházejí ze stejných datových zdrojů. Data v nich uvedená jsou aktualizována se stejnou frekvencí.

 

  • Horizon Results Platform - prezentace výsledků  výzkumných projektů financovaných EU pohledem jejich řešitelů

 

  • EU spending and revenue (Výdaje a příjmy EU) - interaktivní graf zobrazující výdaje a příjmy EU za období 2014–2020 podle roku a podle zemí. Prostřednictvím tohoto datového zdroje lze získat data týkající se čerpání rozpočtu programu Horizont 2020.

 

 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky