Národní informační centrum pro evropský výzkum

Co je Horizon Dashboard?

Horizon Dashboard je intuitivní a interaktivní vizualizace, která umožňuje z mnoha pohledů analyzovat a filtrovat data týkající se 7. RP a programu Horizont 2020. Cílem vizualizace Horizon Dashboard je usnadnit sdílení dat a poskytnout veřejnosti přístup k datům o RP v reálném čase snadným, flexibilním a uživatelsky přívětivým způsobem.

 

Horizon Dashboard nabízí:
  • Přístupný, uživatelsky přívětivý, veřejně přístupný zdroj dat o H2020 a 7. RP
  • Pravidelně aktualizované údaje o návrzích, projektech a účastnících programu H2020 a 7. RP
  • Možnosti filtrování dat dle tematických, geografických a regionálních indikátorů
  • Výkonné analytické funkce
  • Obsáhlou a okamžitou vizualizaci dat s mnoha názornými mapami a grafy
  • Statistiky "šité na míru" dle vašich potřeb
Veřejně dostupné vizualizace dat:

 

Základní data o programech

Horizont 2020 návrhy projektů, 7. RP a H2020 financované projekty

Profily zemí

Horizont 2020

Informační souhrny zemí a success stories jsou také k dispozici na Europa website.

Profil České republiky v programu Horizont 2020

 

Profily organizací

Horizont 2020 a 7. RP

 

Výstupy z projektů

Horizont 2020 a 7. RP

 

Specifické aspekty programu Horizont 2020

European Innovation Council (EIC) pilot

Seal of Excellence

Mezinárodní spolupráce

Interaktivní vizualizace spojující data z programu Horizont 2020 a programů Interreg

 

 

 

 Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034